Naziv
Evolucija čovjeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52354
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s evolucijom ljudskog roda i trenutačnim stanjem u istraživanju razvoja čovjeka. Kroz predavanja studenti će dobiti uvid u razvoj evolucijske misli, povijest razvoja paleoantropologije i teoriju evolucije. Upoznati će se s glavnim metodama datiranja i klasifikacije kao i glavnim istraživačima te fosilnim nalazima hominina od njihove prve pojave na tlu Afrike prije otprilike 6 milijuna godina, pa sve do pojave morfološki modernog čovjeka na tlu Europe u vremenu između 30 i 40.000 godina prije sadašnjosti. Nadalje, prateći predavanja i čitajući odabranu literaturu, studenti će dobiti uvid u glavne teorije vezane uz razvoj čovjeka. Predavanja će biti uglavnom temeljena na biološkom razvoju, ali i dopunjena najvažnijim arheološkim i genetičkim rezultatima vezanim uz proučavanje razvoja ljudskog roda. Nadalje, putem laboratorija studenti će imati prilike koristiti se najvažnijim odljevima fosilnih nalaza hominina i time dopuniti znanje stečeno na predavanjima.
Sadržaj
 1. Uvod. Razvoj evolucijske misli.
 2. Evolucija: mehanizmi, principi i metode proučavanja.
 3. Osnove paleoantropologije. Primati: karakteristike i taksonomija.
 4. Evolucija primata do pojave prvih hominina.
 5. Hominini: taksonomija i problematika. Razvoj dvonožnog kretanja.
 6. Prvi hominini: povijesni pregled. Od prvih hominina do roda Australopithecus.
 7. Rod Australopithecus 1: «gracilne» vrste istočne Afrike.
 8. Rod Australopithecus 2: «gracilne» vrste južne Afrike. «Robusni» australopitecini.
 9. Pojava roda Homo: povijesni pregled, najranije vrste i problematika.
 10. Homo erectus/ergaster: povijesni pregled, uvod u morfologiju
 11. Regionalna evolucija roda Homo u srednjem pleistocenu
 12. Neandertalci

Ishodi učenja
 1. Identificirati, opisati i razlikovati glavne kulturne pojave i promjene tijekom evolucije čovjeka, sve do pojave anatomski modernih ljudi i tzv „modernog ponašanja“ te povezati odnos glavnih elemenata biološke evolucije i kulturnog razvoja
 2. Analizirati i propitati argumentaciju popularnih tekstova i medijskih prikaza vezanih uz tematiku kolegija
 3. Razlikovati, objasniti i raspraviti glavne teoretske odrednice vezane uz evoluciju, evolucijsku teoriju i evoluciju čovjeka
 4. Nabrojati i opisati glavne metode biološke, geološke, fizikalne, arheološke i drugih znanosti koje su relevantne za evoluciju čovjeka
 5. Identificirati i razlikovati glavne anatomske promjene i odlike različitih vrsta hominina u vremenu i prostoru (temporalnoj i geografskoj dimenziji)
Metode podučavanja
Powerpoint predavanja uz korištenje filmova i animacija te odljeva fosilne građe vezane uz predmetnost kolegija
Metode ocjenjivanja
seminarski rad, ispit

Obavezna literatura
 1. Janković, I. i Karavanić, I., 2009. Osvit čovječanstva: počeci našeg biološkog i kulturnog razvoja. Zagreb: Školska Knjiga.
 2. Berger, L. R. i sur. 2010. Australopithecus sediba: a new species of Homo-like Australopith from South Africa. Science 328, 195-204.
 3. Greene, R. E. i sur. 2010. A draft sequence of the Neandertal genome. Science 328, 710-722.
 4. Krause J. i sur. 2010. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia. Nature 464, 894-897.
 5. Franzen J. L. i sur. 2009. Complete primate skeleton from the Middle Eocene of Messel in Germany: morphology and paleobiology. PLoS ONE 4(5): e5723, 1-27
Dopunska literatura
 1. Janković, I., Mihelić, S. i Karavanić, I., 2011. Put Neandertalca. Arheološki Muzej, Zagreb.
 2. Janković, I., Karavanić, I, Ahern, J.C.M., Brajković, D, Mauch Lenardić, J., Smith, F.H., 2011.
 3. Archaeological, paleontological and Genomic Perspectives on Late European Neandertals at Vindija Cave, Croatia. U: Condemi, S. i Weniger, G.-C. (ur.): Continuity and Discontinuity in the Peopling of Europe. One Hundred Fifty Years of Neanderthal Study. Springer. Dodrecht, 299-313.
 4. Karavanić, I. i Janković, I., 2008., Srednji i rani gornji paleolitik u Hrvatskoj. Opuscula Archaeologica 30 (2006):21-54.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar