Naziv
Filmologija: Hrvatski žanrovski film
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
132090
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima slojevit uvid u teoriju i praksu zanra u hrvatskom filmu, razviti sposobnosti analize i interpretacije različitih aspekata i pristupa filmskom zanru u Hrvatskoj i u drugim filmskim sredinama.
Sadržaj
 1. 1. Uvod. Metodološka razrada. Temeljne odrednice i problemi kategorije filmskog žanra
 2. 2. Počeci žanrovskog filma u Hrvatskoj
 3. 3. Žanr u ranom hrvatskom filmu. Oktavijan Miletić
 4. 4. Problem žanra u socijalizmu. Počeci partizanskog filma.
 5. 5. Hrvatski žanrovski film 1950-ih 1.
 6. 6. Hrvatski žanrovski film 1950-ih 2. Branko Bauer.
 7. 7. Hrvatski žanrovski film 1960-ih i 1970-ih 1. Partizanski film. Obrad Gluščević, Veljko Bulajić, Stipe Delić, Mate Relja
 8. 8. Hrvatski žanrovski film 1960-ih i 1970-ih 2
 9. 9. Žanrovski film i modernizam 1970-ih i 1980-ih. Krešo Golik, Rajko Grlić, Krsto Papić.
 10. 10. Povratak Branka Bauera. Dječji i ratni/partizanski film
 11. 11. Hrvatski kriminalistički film i triler 1980-ih. Živorad Tomić, Dejan Šorak.
 12. 12. Hrvatski kriminalistički film, triler i film fantastike. Žanrovsko stvaralaštvo Zorana Tadića.
 13. 13. Sudbina žanrovskog filma 1990-ih. Vinko Brešan, Lukas Nola
 14. 14. Noviji hrvatski ratni film. Kristijan Milić, Zvonimir Jurić i Goran Dević.
 15. 15. Novija komedija u hrvatskom igranom filmu. Snježana Tribuson, Ognjen Sviličić.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, opisati i analizirati fenomen zanrovskog u hrvatskom filmu
 2. Prepoznati, opisati i analizirati razne odnose prema fenomenu zanrovskog u hrvatskom filmu u razlicitim razdobljima povijesti
 3. Prepoznati, klasificirati i objasniti stilske komponente pristupa zanru u razlicitim epohama.
 4. Samostalno isplanirati, provesti i napisati vlastito istrazivanje o zanrovskim fenomenima u hrvatskom filmu
Metode podučavanja
Predavanje, seminar (analiza i tumačenje historiografskih tekstova, kao i filmskih inserata uz raspravu), uporaba digitalnog projektora i računala.
Metode ocjenjivanja
Predavanja su obavezna. Ocjena se sastoji od dva segmenta.
1.) rad u kolegiju
2.) ispit koji se obavlja na jedan od slijedećih načina:
a) seminarski rad
b) usmenim ispitom: obavezna literatura + pet članaka/poglavlja iz izborne literature, ili jednu knjigu i jedan članak/poglavlje. (članci iz F. enciklopedije, baš kao i članci iz F. leksikona računaju se kao jedna knjiga).

Obavezna literatura
 1. Gilić, Nikica, 2010, Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, Zagreb: Leykam International; drugo izdanje 2011. (koncentrirati se na žanrovski film)
Dopunska literatura
 1. Peterlić, Ante, 2011, Iz povijesti hrvatske filmologije i filma, Zagreb: Leykam International (poglavlja o žanrovskim (ili paražanrovskim) filmovima i stvaraocima – Zoran Tadić, Mate Relja, Oktavijan Miletić, Krešo Golik, H-8...). - ll- , 2010, Filmska čitanka, Zagreb: HFS (SEGMENT O FILMSKOM ŽANRU) Peterlić, Ante i Majcen, Vjekoslav, 2000, Oktavijan Miletić, Zagreb: Hrvatski državni arhiv-Hrvatska kinoteka. Stanković, Petar, 2010, „Je mogoče o jugoslovenskem partizanskem filmu govoriti kot o žanru?“ , KINO! , (III), br. 10. Ljubljana. Šakić, Tomislav, 2009, „Filmski svijet Veljka Bulajića. Poprište sukoba kolektivnog i privatnog“ Hrvatski filmski ljetopis br. 57/8 (XV) Škrabalo, Ivo, 2006, Dvanaest filmskih portreta, Zagreb: V. B. Z. Škrabalo, Ivo, 1998, 101 godina filma u Hrvatskoj 1896-1997. Zagreb: Nakladni zavod Globus. (POGLAVLJA O IGRANOM FILMU) Turković, Hrvoje, 2010, Nacrt filmske genologije, Zagreb: Matica hrvatska. -ll- 2005, «Filmske pedesete», u Hrvatski filmski ljetopis, br. 41 (XI), str. 122-132. Velisavljević, Ivan, 2013, „Žanrovski model filmova Živorada Tomića“, u Hrvatski filmski ljetopis, br. 72 Zečević, Slaven, 2009, „Put do Opsade. Cjelovečernji igrani filmovi Branka Marjanovića.“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 57-8 (XV). -ll- 2008, „Večera kod Vidasa – neobavezan uvod u prvijenac Nikole Tanhofera Nije bilo uzalud“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 53 (XIV). -ll- 2006, Naplavina, u 3-2-1, KRENI! Zbornik u povodu 70. rođendana Ante Peterlića, Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost. Zvijer, Nemanja, 2009, „Ideologija i vrednosti u jugoslovenskom ratnom spektaklu“ “ Hrvatski filmski ljetopis br. 57/8 (XV) Wurm, Barbara, 2010, „Partisan Film & Genre Mimicry: A Historical Survey“ , KINO! , (III), br. 10. Ljubljana.
 2. Altman, Rick, 1999, Film/Genre, London: BFI. Bratton, Jacky et al, 1994, Melodrama: Stage, Picture, Screen, London: BFI. Čegir, Tomislav, 2012, Filmski prostori. Hrvatske rekonstrukcije američkog žanrovskog filma, Zagreb: Hrvatsko društvo filmskih kritičara Čegir, Tomislav, 2005, «Tadić o Tadiću. Razgovor s Zoranom Tadićem» u Hrvatski filmski ljetopis br. 43. (XI) Čolić, Milutin, 1984, Jugoslovenski ratni film I. i II. Beograd: Institut za film, Titovo Užice: Vesti. Filmska enciklopedija I-II, 1986-1990, JLZ «Miroslav Krleža» (ČLANCI O AUTORIMA HRV. IGRANOG FILMA i o FILMSKIM ŽANROVIMA). Filmski leksikon, 2003, Zagreb: LZ «Miroslav Krleža» (ČLANCI O HRV. AUTORIMA i o FILMOVIMA). Gilić, Nikica, 2014. Promjene u prikazu rata u novijem hrvatskom igranom filmu. Stil, umjetnost, ideologija, u Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia, ur. Renate Hansen-Kokoruš, Hamburg: Verlag Dr. Kovač (Grazer Studien zur Slawistik) -ll- 2012, “Film Živi i mrtvi Kristijana Milića – poteškoće “zauimanja strana” u ratu u Bosni i Hercegovini (te u okolnim državama)”, KINO!, (V), br. 17/18., str. 146-156 i 359. Ljubljana. -ll- 2010, “ Ne okreći se sine Branka Bauera: stil i ideologija ratne (partizanske) melodrame”, KINO! , (III), br. 10., str. 82-91, 327-8. Ljubljana. -ll- 2008, „Novija recepcija hrvatskog igranog filma 1950-ih – slučaj filma H-8... Nikole Tanhofera“ u Komparativna povijest hrvatske književnosti, zbornik radova X, Književni krug Split, str. 122-134. -ll- 2007, Filmske vrste i rodovi, Zagreb: AGM -ll- 2006, «Iluzija stvarnosti. Godišnja doba Petra Krelje kao granični film», u Hrvatski filmski ljetopis, br. 48 (XII). -ll- 2005, «Predratna psihoza: slike tridesetih u Izbavitelju Krste Papića» , u Komparativna povijest hrvatske književnosti VII, Književni krug Split. Str. 260-272. Također u: Hrvatski filmski ljetopis, 2010, br. 61. Krelja, Petar; Turković, Hrvoje i Zečević, Slaven, 2008, „Biofilmografski razgovor s Radojkom Tanhofer: „Drugarice, jel bi ti u montažu?“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 54 (XIV). Krelja, Petar, 2007, „Hrvatski Chabrol (Zoran Tadić, 1941-2007)“; Hrvatski filmski ljetopis, br. 51. -ll- 1997, Golik, Zagreb: Hrvatski državni arhiv-Hrvatska kinoteka. Langford, Barry, 2005, Film Genre: Hollywood and Beyond, Edinburgh, Edinburgh UP. Lučić, Krunoslav, 2011, „Die Figur des Kindes und des Jugendlichen im kroatischen Autoren-, Genre- und Kinderspielfilm nach dem Zweiten Weltkrieg, u: Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosniens, Kroatiens und Serbiens: Tagunhsband ur. Renate Hansen-Kokoruš i Elena Popovska. Hamburg: Dr. Kovač Verlag. Majcen, Vjekoslav i Turković, Hrvoje, 2003, Hrvatska kinematografija, Zagreb: Ministarstvo kulture (osobito uvodna poglavlja). Majcen, Vjekoslav, 2001, Obrazovni film, Zagreb: Hrvatski državni arhiv – Hrvatska kinoteka. -ll- 1998, Hrvatski filmski tisak do 1945., Zagreb: Hrvatski državni arhiv-Hrvatska kinoteka Mileta, Silvestar, 2009, „Tko pjeva zlo ne misli – kritička recepcija i kvaliteta“, Hrvatski filmski ljetopis br. 59 (XV). Musabegović, Senadin, 2009, „Totalitarizam i jugoslavensko ratno iskustvo (primjer Sutjeske Stipe Delića) “ Hrvatski filmski ljetopis br. 57/8 (XV). Pavičić, Jurica, 2005, «Lopta i čekić. Kolektiv i individua u Golikovom filmu Plavi 9» u Hrvatski filmski ljetopis br. 44. (XI) -ll- 2004, «Žudnja vlasti i vlast nad žudnjom. Samo jednom se ljubi Rajka Grlića», u Hrvatski filmski ljetopis br. 40. (X)

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar