Naziv
Filozofija i psihoanaliza
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51258
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s doktrinarnim sadržajima Freudove psihoanalize i odabranih postfreudovskih učenja, osobito Lacana
Sadržaj
 1. Za detaljan opis predmeta v. web stranicu Odsjeka https://www.ffzg.unizg.hr/filoz/preddipl-studij/filozofija-psihoanaliza/
 2. Pitanje poučavanja psihoanalize na sveučilištu.
 3. Suvremena gledišta o potrebi za psihoanalitičkom terapijom na sveučilištu
 4. Mjesto psihoanalize u znanstvenom polju
 5. Freudov doprinos psihoanalizi (opći pregled)
 6. Pojam nesvjesnog i njegova konfiguracija.
 7. Opći doprinos psihoanalize razumijevanju psihičkog i socijalnog ustrojstva čovjeka: problem kauzalnog objašnjenja i pitanje svrhovitosti ponašanja; specifičnost kategorije 'nesvjesnog'.
 8. dvojni status jezika kod Freuda i “iskustvo diskursa” (Lacan). - Opće kategorija Freudove doktrine i odnos prema “psihologizmu” (pitanje o ulozi “introspekcije” i autoanalize).
 9. Freudov “prošireni pojam seksualnosti” i njegove pretpostavke: pojam “normalne” seksualnosti, njegov normativni karakter i heuristička vrijednost “perverznog”.
 10. Epistemološke karakteristike proširenog pojma seksualnosti: formativno značenje dječje seksualnosti za subjekt, tvorba funkcionalnih i relacijskih kategorija (put istraživanja).
 11. Kontroverza oko pojma “zavist na penisu” i Freudova teza o ne-genitalnom 'primatu falusa' i paradoksi kompleksa kastracije: prevrat organskog u simboličko.
 12. Problem denotacijskog i konotacijskog označavanja: Freudova teorija simptoma i model prevođenja u “radu sna”. —
 13. Dvostruki karakter 'hermeneie' (interpretacija vs semioza).
 14. Odnos psihoanalitičkof pojma nesvjesnog s filozofskom katerogorijom nesvjesnog.
 15. Primjerci za psihoanalitički pristup filozofiji.

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s doktrinarnim sadržajima Freudove metapsihologije.
 2. Povezivanje psihoanalize s filozofijom.
 3. Primjena poznavanja psihoanalize na društveni kontekst.
 4. Primjena psihoanalize kroz sposobnost samorefleksije.
Metode podučavanja
Izlaganje, diskusija
Metode ocjenjivanja
Pisani izvještaji, završni usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. S. Freud, Predavanja uvod u psihoanalizu, Zagreb: Stari Grad 2000.
 2. S Freud, Budućnost jedne iluzije, Zagreb: Naprijed, 1987.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar