Naziv
Filozofija kulture
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
58532
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Stjecanje historijski utemeljenog poznavanja osnovnih teorija kulture i razumijevanje povijesnog razvoja pojma kulture.
Osposobljavanje studentica i studenata za argumentirano korištenje analitičkog instrumentarija filozofije kulture u odnosu na druge filozofske i znanstvene discipline ( intelektualne historije, kulturalnih studija i sl.).
Sadržaj
 1. Uvod u filozofiju kulture
 2. Povijest pojma kultura
 3. Koja je razlika ili/i sličnosti pojma kultura i pojma civilizacija
 4. Kultura versus Priroda
 5. Kultura i intelektualci
 6. Uloga medija u prijenosu i stvaranju kulture
 7. Granice kulture i kulturne granice
 8. Problematika kulturnih formi i struktura
 9. Kultura i kulturna hegemonija
 10. Kolonijalizma, imperijalizma i poskolonijalizma u odnosnu na historijski razvoj kulture
 11. Kultura i identitet
 12. Psihoanaliza i kultura (nelagodnosti u kulturi i problemi sublimacije)
 13. Kulturno i umjetničko stvaralaštvo
 14. Kultura i baština
 15. Kulturni relativizam

Ishodi učenja
 1. Moći sintetizirati filozofijske nazore i tematske cjeline iz područja filozofije kulture
 2. Moći prepoznati ključne teze pojedinačnih autora i autorica u kontekstu teorija kulture
 3. Moći artikulirano komentirati osnovne probleme iz područja filozofije kulture
 4. Objasniti u osnovnim crtama povijest razvoja pojma kulture
Metode podučavanja
Izravna predavanja, grupne rasprave i interakcija sa studentima; individualni i grupni domaći zadatci.
Metode ocjenjivanja
vrednovanje iz individualnog izlaganja teme seminarskog rada; usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Terry Eagleton, Kultura (2016), Lijevak, Zagreb 2017.
 2. Edward Said, Orijentalizam (1978), Konzor, Zagreb 1999.
 3. Ernst Cassirer, Ogled o čovjeku. Uvod u filozofiju ljudske kulture (1944) , Naprijed, Zagreb 1978.
 4. Horkheimer/Adorno, Dijalektika prosvjetiteljstva (1944/47), Masleša, Sarajevo 1976.
 5. Antonio Gramsci, Izabrana iz djela, Kultura, Beograd, 1959.
 6. Georg Simmel, Kontrapunkti kulture, Jesenski –Turk, Zagreb, 2014.
 7. Freud, Nelagodnost u kulturi (1930), Rad, Beograd, 1988 (ili bilo koje drugo izdanje).
Dopunska literatura
 1. Levi-Strauss, Divlja misao, Golden Marketing, Zagreb 2001.
 2. Peter D. Thomas, The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony and Marxism, Leiden, Brill 2009.
 3. Benedict Anderson, Zamišljene zajednice, Školska knjiga Zagreb, 1990.
 4. Žarko Puhovski, Kontekst kulture, Kulturni radnik, Zagreb 1979.
 5. Marija Todorova, Imaginarni Balkan, Lijevak , 2015.
 6. Giovanni Sartori, Hommo viden, Laterza, Bari –Roma, 1997.
 7. Herbert Marcuse, Eros i Civilizacija, Naprijed, Zagreb, 1965.
 8. Rodolfo Mondolfo, Alle origini della filosofia della cultura, (1956), Petite Plaisance, Pistoia 2020.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar