Naziv
Filozofija politike II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51255
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
1.) Analizirati temeljne vrednote političke moralnosti zapadnoga moderniteta; 2.) Refleksivno i kritički razmotriti orijentire modernoga političkog djelovanja;
3.) Njegovati načela demokratske kulture i emancipacijskog mišljenja
Sadržaj
 1. Politička moralnost modernog doba: sloboda, jednakost,solidarnost i složena vrednota pravednosti
 2. Ontološka i praktička pitanja slobode: kompatibilizam i moralna odgovornost
 3. Politička sloboda: osobna sloboda i uzajamna suradnja
 4. Antičko i moderno poimanje političke slobode
 5. Republikansko i liberalno poimanje slobode
 6. Negativna i pozitivna sloboda
 7. Sloboda i druge vrijednosti javne moralnosti
 8. Javnomoralna vrednota jednakosti: što je jednako u vrednoti jednakosti?
 9. Jednakost mogućnosti, jednakost resursa, jednakost u uvjetima razvoja osobnih sposobnosti
 10. Sloboda i jednakost : sukob vrednota
 11. Sloboda i jednakost: demokratsko pomirenje vrednota
 12. Solidarnost - povijesna poopćenja volje: prijateljstvo, bratstvo, univerzalno priznanje
 13. Pravednost i vrste pravednosti
 14. Demokratska pravednost: pomirenje slobode, jednakosti i solidarnosti
 15. Sinteza seminarskog rada i zaključna rasprava

Ishodi učenja
 1. Razumijeti i usvojit razliku između privatne ili svjetonazorske i političke ili javne moralnosti
 2. Razlikovati političku slobodu od slobode volje
 3. Znati objasniti razliku između antičkog i modernog poimanja slobode kao i implikacije te razlike
 4. Razumjeti i znati objasniti razliku između liberalnog i republikanskog shvaćanja slobode
 5. Razumjeti i znati objasniti razliku između negativnog i pozitivnog shvaćanja slobode
 6. Znati objasniti vrste jednakosti i njihove implikacije
 7. Razumjeti i znati objasniti napetosti i sukladnosti između vrednota slobode i jednakosti
 8. Znati objasniti vrste pravednosti
 9. Razumjeti važnost demokratske pravednosti za modernu političku kulturu
 10. Steći refleksivni uvid u modernu političku kulturu i sposobnost odgovornog sudjelovanja u političkim procesima
Metode podučavanja
Temeljna frontalno - predavačka metoda kombinira se sa strukturiranim dijalogom i otvorenom završnom raspravom koja uključuje razmotrene i/ili implicirane probleme i pitanja.
Završna rasprava, koja ima ulogu ponavljanja, razjašnjenja, ukazivanja na nove i neriješene implikacije odnosno teme, potiče se na kraju svakog predavanja, odnosno završni, petnaesti termin u semestru u cijelosti je posvećen raspravnom ponavljanju, sintezi i otvaranju novih tema.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit u prosječnom trajanju od 50 minuta podrazumijeva primjenu sljedećih metoda:
1. metode razgovorne provjere znanja o temeljnim problemima, pitanjima i postavkama filozofske discipline
2. metodu provjere primjerenog razumijevanja i objašnjenja temeljnih pojmova i teorija
3. metodu komparativnih analiza
4. metodu provjeravanja sposobnosti sinteze, primjene i prosuđivanja.

Obavezna literatura
 1. L. Strauss, J. Cropsey, Povijest političke filozofije ( poglavlja: Ciceron, Augustin, M. Padovanski, Montesquieu, Hume, Federalisti, Burke, Tocqueville)
 2. Platon, Država
 3. Aristotel, Politika
 4. Machiavelli, Vladar
 5. Morus, Utopija
 6. Hobbes, Levijatan
 7. Spinoza, Politička rasprava; Teologijsko politička rasprava
 8. Locke, Dvije rasprave o vladi; Pismo o toleranciji
 9. Rousseau, Društveni ugovor; Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima
 10. Kant, Pravno - politički spisi (spisi: Što je prosvjetiteljstvo; O općoj izreci, Prema vječnom miru)
 11. Hegel, Osnovne crte filozofije prava
 12. Mill, O slobodi, Razmatranja o predstavničkoj vladavini
 13. Marx, Filozofsko - politički spisi (spisi: Ekonomsko-filozofski rukopisi str. 325-457
Dopunska literatura
 1. Schmidz D. i Brennan J. A Brief history of Liberty, Wiley-Blackwell, 2010.
 2. Sen, Amartya, Inequality Reexamined, Harvard U. P., Cambridge, 1995.
 3. Sen, Amartya, Razvoj kao sloboda, Algoritam, Zagreb, 2012.
 4. Svensen, Lars, Filozofija slobode, TIMpress, Zagreb 2014
 5. Taylor, Charles „What's wrong with negative liberty“ u: Philosophy and The Human Sciences: Philosophical Papers 2, C. U. P. Cambridge, 1993.
 6. The Idea of Freedom (ed. Ryan A.) O. U. P. Oxford 1979
 7. Williams, Bernard, In The Beginning Was The Deed, P. U. P. Princeton 2005
 8. Arendt, Hannah, Politički eseji, Antibarbarus, Zagreb 1996.
 9. Berlin, Isaiah, Četiri eseja o slobodi, Feral Tribune, Split 2000.
 10. Brunkhorst, Hauke, Solidarnost, Beogradski krug/Multimedijski institut Zagreb 2004
 11. Dennett, Daniel, Evolucija slobode, Algoritam, Zagreb, 2009
 12. Nida-Rümelin, Julian, O ljudskoj slobodi, Naklada Breza, Zagreb, 2007
 13. Raz, Joseph, Moralnost slobode, Kruzak, 2007.
 14. Benn, Stanley, A Theory of Freedom, C. U. P. Cambridge 1990.
 15. Berlin, Isaiah, Political Ideas in the Romantic Age, P.U. P. Princeton 2006.
 16. Dworkin, Ronald, Sovereign Virtue, Harvard U.P., Cambridge, 2000.
 17. Equality and Preferential Treatment (ed. Nagel E. ), P. U. P. , Princeton 1977.
 18. Nagel, Thomas, Equality and Partiality,Oxford U. P. New York 1991.
 19. Narveson J. i Sterba J. Are Liberty and Equality Compatible?, C. U. P. Cambridge 2010.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar