Naziv
Filozofija povijesti: Osnovni problemi
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
56138
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti se u sustavnom i problematskom obliku informiraju o temeljnim problemima filozofije povijesti i relevantnim orijentacijama filozofijskog pristupa povijesti, te potiču na samostalan istraživački rad i promišljanje problematike, kao i na interdisciplinaran i multidisciplinaran pristup temama filozofije povijesti.
Sadržaj
 1. Antiteze i antinomije povijesti
 2. Prošlost – suvremenost – modernost
 3. Ciklička i progresistička teorija povijesti
 4. Kriza ideje napretka
 5. Filozofija povijesti i povijesno mišljenje
 6. Minervina sova i mišljenje budućnosti
 7. Upitnost sintagme “povijest – učiteljica života”
 8. Kraj povijesti?
 9. Teologija i utopija
 10. Transcendencija
 11. Imanencija
 12. sekularizacija
 13. Filozofija povijesti i povijesne znanosti
 14. Odnos filozofije povijesti spram cjeline filozofije i spram društvenih/duhovnih znanosti
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. Prikazati i protumačiti osnovne orijentacije u filozofiji povijesti i opisati njihove predmete i metode.
 2. Analizirati osnovne modele koji se primjenjuju pri tumačenju povijesti
 3. Primijeniti različite argumentacijske postupke na konkretne probleme tumačenja povijesti u interdisciplinarnom kontekstu.
 4. Steći kritički pristup prema povijesnim istinama
Metode podučavanja
Predavanja s diskusijom.
Metode ocjenjivanja
Evaluaciju ukupnog rada u kolegiju, te usmeni ispit na temelju tri odabrana djela iz literature

Obavezna literatura
 1. Augustin: O državi Božjoj
 2. Comte: Kurs pozitivne filozofije
 3. Condorcet: Nacrt povijesnog prikaza napretka ljudskog duha
 4. Hegel: Filozofija povijesti
 5. Kant: Um i sloboda
 6. Kangrga: Smisao povijesnoga, Praksa-vrijeme-svijet
 7. Loewith: Svjetska povijest i događanje spasa
 8. Makanec: Uvod u filosofiju povijesti
 9. Maritain: Filozofija povijesti
 10. Marx/Engels: Rani radovi
 11. Nietzsche: O koristi i šteti istorije za život
 12. Petrić: Deset dijaloga o povijesti
 13. Popper: Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji
 14. Sutlić: Uvod u povijesno mišljenje
 15. Vico: Načela nove znanosti
Dopunska literatura
 1. Berdjajev: Smisao povijesti
 2. Bloch: Duh utopije
 3. Bowler: The Invention of Progress
 4. Burger: Znanost povijesti
 5. Cacciari: Geo-filozofija Europe
 6. Cazes: Povijest budućnosti
 7. Cekić: Misao u vremenu
 8. Collingwood: Ideja istorije
 9. Devčić: Osmi dan stvaranja
 10. Fukuyama: Kraj povijesti i posljednji čovjek
 11. A. Heller: Teorija istorije
 12. Huntington: Sukob civilizacija i preustroj svjetskog poretka
 13. Inge: The Idea of Progress
 14. Kangrga: Praksa-vrijeme-svijet
 15. Pažanin: Um i povijest
 16. Petrović: Mišljenje revolucije
 17. Popper: Bijeda historicizma
 18. Popper: U potrazi za boljim svijetom
 19. Spengler: Propast Zapada
 20. R. Supek: Živjeti nakon historije
 21. Toynbee: A Study of History
 22. Tuđman: Bespuća povijesne zbiljnosti
 23. Turgot: Napredak i povijest
 24. Veljak: Od ontologije do filozofije povijesti
 25. Veljak: Prilozi kritici lažnih alternativa
 26. Voltaire: Histoire de Charles XII
 27. Vranicki: Filozofija historije
 28. Whitehead: Adventures of Ideas
 29. Žmegač: Književnost i filozofija povijesti

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar