Naziv
Filozofija u Italiji
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
131892
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
1. Upoznavanje studenata s djelom najznačajnijih talijanskih mislilaca. 2. Razumijevanje bitnih karakteristika epoha u kojima su stvarali 3. Mogućnost povezivanja književnih poetika pojedinih razdoblja s dominantnim filozofskim strujanjima tog vremena. 4. Usvajanje osnovne filozofijske terminologije.
Sadržaj
 1. Uvod i dogovor o izvođenju kolegija
 2. Srednjovjekovlje, skolastika, Dante
 3. Humanizam (F. Petrarca, L.Valla, M.Ficino, G. Pico della Mirandola)
 4. N. Machiavelli i renesansa
 5. T. Campanella i utopizam
 6. G. Bruno – beskonačno mnoštvo svjetova
 7. G. Vico i filozofija povijesti
 8. G.Leopardi, pesimizam i klasicizam
 9. B. Croce, Estetika
 10. Desna politička misao – V. Pareto, G. Mosca, G. Gentile
 11. A. Gramsci i marksizam u Italiji
 12. U. Eco i semiotika
 13. G.Vattimo, slaba misao i postmoderna
 14. G. Agamben – Homo sacer
 15. Završno predavanje i dogovor o ispitima

Ishodi učenja
 1. Studenti će se upoznati s djelom najznačajnijih talijanskih mislilaca.
 2. Razumijevanje bitnih karakteristika epoha u kojima su stvarali.
 3. Mogućnost povezivanja književnih poetika pojedinih razdoblja s dominantnim filozofskim strujanjima tog vremena.
 4. Usvajanje osnovne filozofijske terminologije.
Metode podučavanja
dva sata predavanja i jedan sat seminara
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Čitanka iz kolegija „Filozofija u Italiji“ s odabranim tekstovima autora koji će se obrađivati u sklopu kolegija - Roberto Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualita' della filosofia italiana, Torino, Einaudi, 2010 - Eugenio Garin, Storia della filosofia italiana, vol.I-III, Torino, Einaudi, 1966 - S.Guglielmino / H.Grosser, Il sistema letterario, guida alla storia letteraria e all'analisti testuale, vol. I-V, Principato, Milano, 1994. (odabrani tekstovi)
Dopunska literatura
 1. Izborna literatura (minimalno pet knjiga): D. Alighieri, Il Convivio G. Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate N. Macchiavelli, Il Principe T. Campanella, La Città del sole G. Bruno (izbor) G. Vico, La scienza nuova (izbor) G. Leopardi, Pensieri; Operette morali B. Croce, Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale : teoria e storia G. Gentile, Fascismo e cultura, Treves, Milano, 1928 A. Gramsci, Antologia degli scritti, I-II, a cura di C.Salinari/M. Spinella, Editori Riuniti, Roma, 1963 U. Eco, Trattato di semiotica generale,. Bompiani, Milano 1975 G. Vattimo, La fine della modernità, Garzanti, Milano, 1999 (3. ed) G. Agamben, Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino, 1995

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar