Naziv
Filozofija znanosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51280
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati i usvojiti temeljne pojmove, probleme i metode filozofije znanosti i povezanih područja. Samostalno i kritički procjenjivati argumentaciju u suvremenim radovima filozofije znanosti. Upoznati osnovne probleme filozofija pojedinih znanosti. Osposobiti se za primjenu naučenog u samostalnom kritičkom procjenjivanju temeljnih problema pojedinih filozofije znanosti, te moći oblikovati i argumentirati vlastiti stav prema istim.
Sadržaj
 1. DIO I. Odabrani problemi filozofije znanosti
 2. Što je znanost? Znanost i filozofija, znanost, ne-znanost i pseudoznanost: odnos filozofije i znanosti, epistemički status znanosti, problem demarkacije
 3. Zašto Mjesec ne padne na Zemlju? Problem znanstvenog objašnjenja, prirodni zakoni i uzročnost, deduktivno-nomologički model, pragmatika objašnjenja i unifikacija
 4. Od čega se znanost sastoji? Struktura znanosti – pojmovi, zakoni i teorije, problem redukcionizma i unifikacije.
 5. Postoji li stvarno tamna tvar? Znanstveni realizam i antirealizam, instrumentalizam, opažljivi i neopažljivi entiteti, filozofski naturalizam
 6. Hoće li i sutra izaći Sunce? Problem indukcije, potvrdljivosti i filozofija vjerojatnosti
 7. Jesu li današnje teorije pogrešne kao i prošle? Razvoj znanosti, znanstvene revolucije i istraživački programi
 8. DIO II. Filozofije znanosti
 9. Filozofije egzaktnih znanosti: Filozofija logike, filozofija matematike, filozofija vjerojatnosti
 10. Filozofije prirodnih znanosti: Filozofija fizike, filozofija biologije
 11. Filozofije društvenih znanosti: Filozofija psihologije, filozofija sociologije, filozofija ekonomije
 12. Filozofije tehničkih znanosti: Filozofija računarstva, filozofija umjetne inteligencije
 13. Filozofija humanističkih znanosti: Filozofija lingvistike i jezika, filozofija povijesti
 14. Rasprava I
 15. Rasprava I

Ishodi učenja
 1. poznavanje osnovnih problema filozofije znanosti
 2. sposobnost povezivanja filozofije znanosti i znanosti/područja koje student studira
 3. sposobnost kritičkog vrednovanja radova kolega
Metode podučavanja
predavanje, dijalog, rasprava, rad u skupinama, on-line vježbe i ocjenjivanje kolega
Metode ocjenjivanja
Esej na odabrano područje (40%)
Ocjena eseja kolega (20%)
Izlaganje odabrane filozofije znanosti (40)

Obavezna literatura
 1. Balashov, Y., & Rosenberg, A. (2002). Philosophy of science: Contemporary readings. London: Routledge.
 2. Allhoff, F. (2010). Philosophies of the sciences: A guide. Chichester, West Sussex, U.K: Wiley-Blackwell.
Dopunska literatura
 1. Bird, A. (1998). Philosophy of science. London: UCL Press.
 2. Rosenberg, A. (2000). Philosophy of science: A contemporary introduction. London: Routledge.
 3. Sarkar, S., & Pfeifer, J. (2006). The philosophy of science: An encyclopedia. New York: Routledge.
 4. Psillos, S. (2007). Philosophy of science A-Z. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar