Naziv
Flamansko i nizozemsko slikarstvo 15., 16. i 17. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46857
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s najvažnijim protagonistima i razumijevanje ikonografskih i stilskih posebnosti, promjena u profilu naručitelja, povijesnoga konteksta i europskoga značenja nizozemskih umjetničkih škola od franko-flamanskih minijaturista oko 1400. godine do kraja XVII. stoljeća, s posebnim naglaskom na europskoj ulozi nizozemskih slikara i grafičara.
Sadržaj
 1. Ars nova
 2. Jan van Eyck i Rogier van der Weyden
 3. Naslijeđe ars nova
 4. Posljednja desetljeća 15. stoljeća
 5. Naraštaj oko 1500. godine
 6. Naraštaj nakon 1500. - obitelj Brueg(h)el
 7. Kolokvij nizozemskih slikarskih škola 15. i 16. stoljeća
 8. Nizozemske slikarske škole – de Gouden Eeuw
 9. Frans Hals i Rembrandt
 10. Genre slikarstvo
 11. Slikarstvo krajolika i marina
 12. Slikarstvo arhitekture i mrtva priroda
 13. Flamanske slikarske škole 17. stoljeća; Pieter Pauwel Rubens, Anton van Dyck i Jacob Jordaens
 14. Kolokvij nizozemskih i flamanskih slikarskih škola 17. stoljeća

Ishodi učenja
 1. Vremenski i prostorni smjestiti najvažnije nizozemske umjetnike, naručitelje i zbirke
 2. Opisati genezu i kronologiju stilskih mijena
 3. Prepoznati i razumjeti stilske razlike u pojedinom vremenskom razdoblju
 4. Opisati i izdvojiti glavne značajke utjecaja nizozemske umjetnosti na talijanske, njemačke, španjolske i francuske umjetnosti
 5. Izdvojiti glavne osobine nizozemskih umjetnika u europskom kontekstu, u promatranom vremenskom razdoblju
Metode podučavanja
Frontalna nastava, vizualne prezentacije i materijali
Metode ocjenjivanja
Usmeni i pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Max J. Friedländer (1867.-1958.), From Van Eyck to Bruegel. Oxford : Phaidon Press, 1981. [1956.]. (odabrana poglavlja)
 2. Seymour Slive, Dutch Painting 1600–1800. New Haven, London : Yale University Press Pelican History of Art, 1995. (odabrana poglavlja)
 3. Horst Gerson, Engelbert H. ter Kuile, Art and Architecture in Belgium 1600-1800.
 4. Harmondsworth : Penguin, 1960. (izbor unutar prvih osam poglavlja, do stranice 164)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar