Naziv
Fonetske vježbe iz talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
1
Šifra
184932
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Lektorske vježbe
15

Cilj
razviti sposobnost kontrole i upravljanja izgovornim organima; usvajanje glasova različitih od onih u L1; uočavanje i percepcija poteškoća u izgovoru talijanskih glasova.
Sadržaj
 1. vježbanje talijanske grafije/slova
 2. talijanski konsonanti
 3. talijanski vokali
 4. talijanski dvoglasi i troglasi
 5. tipični alofoni talijanskih fonema
 6. govorne vježbe
 7. vježbanje distinktivnih obilježja talijanskih fonema
 8. podjela talijanskih riječi na slogove
 9. vježbanje talijanskih fonosintaktičkih restrikcija koje se tiču raspodjele fonema s/z
 10. vježbanje talijanskih fonosintaktičkih restrikcija koje se tiču raspodjele fonema c/dz
 11. vježbanje izgovora talijanskih geminata
 12. vježbe talijanskog naglaska
 13. vježbanje restrikcija vezanih za talijanski naglasak
 14. vježbanje talijanske intonacije
 15. vježbanje kontura izjavnih, upitnih i uskličnih rečenica

Ishodi učenja
 1. pravilno izgovoriti geminate i ostale konsonante koji se razlikuju od onih u L1
 2. pravilno izgovoriti zatvorene i otvorene vokale
 3. pravilno izgovoriti intervokalski glas s i početni glas c
 4. prepoznati tipične inicijalne, medijalne i finalne konsonantske skupine
 5. pravilno izgovoriti upitne, izjavne i usklično-upitne rečenice
Metode podučavanja
vježbe
Metode ocjenjivanja
kolokvij, opisna ocjena

Obavezna literatura
 1. Trifone, P., Palermo, M., (2007) Grammatica italiana di base, pp. 1-28, Bologna, Zanichelli
 2. Costamagna, L., (1996) Pronunciare Italiano, Perugia, Guerra Edizioni
 3. Canepari, L., (1999), Dizionario di fonetica, Bologna, Zanichelli
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar