Naziv
Antropologija Indije
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142653
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij ima za cilj dati uvod u antropologiju Indije kroz niz tema kao što su primjerice religija, društvena stratifikacija, rodni odnosi, kolonijalno nasljeđe, modernizacija, nacionalizam i dr. Početak antropoloških bavljenja Indijom je ujedno i početak antropoloških istraživanja kompleksnih društava. Stoga će ovaj kolegij pružiti detaljniji uvid u antropološke perspektive na indijsku kulturu te upoznati studente sa nekim od najvažnijih debata u antropološkoj analizi indijskog društvenog života, mnoge od kojih su imale velik utjecaj na antropološku misao (npr. društvena stratifikacija, postkolonijalna kritika).
Povijesno gledano, antropološko bavljenje Indijom gravitiralo je temi kaste. Iz tog će se razloga kolegij, nakon uvodnih predavanja o povijesnim i zemljopisnim značajkama indijskog potkontinenta te hinduizma, iscrpnije pozabaviti temom kaste kao svojevrsnim povijesnim pregledom antropoloških pristupa indijskom društvu. U ostatku kolegija bit će govora o promijeni položaja žene i rodnih odnosa, modernizacijskim, globalizacijskim i ekološkim izazovima ovog složenog i mnogoljudnog društva. Posebno će se također obrađivati teme asketizma, hodočašća i devocionalizma kao neke od specifičnih religijskih fenomena koji oblikuju ovaj kulturni prostor. Pristup svakoj od obrađivanih tema bit će kroz djela i etnografije najznačajnijih antropologa tog područja.
Sadržaj
 1. Povijesni i zemljopisni pregled kultura prednje, jugoistočne i visoke Azije.
 2. Hinduizam - temeljni pojmovi, podijele, povijesni razvoj i kulturno-antropološke odrednice
 3. Uvod u antropološka istraživanja indijskog društva i teorije kaste: nejednakost i društvena stratifikacija, tradicionalni pogledi na kastu i njeno značenje, jati i kasta, uvod u antropološke teorije kaste.
 4. Indijsko selo i jajmani sustav: najranija kulturno-antropološka istraživanja Indije, društveno-ekonomski odnosi u indijskom selu, jajmani sustav razmjene dobara, usluga i ritualnih dužnosti između viših i nižih kasta, sanskritizacija, parohijalizacija, male i velike tradicije, kasta i političko-ekonomski pristup (McKim Marriot, M. N. Srinivas)
 5. Transakcijski i strukturalistički pristupi kasti (McKim Marriot, Louis Dumont) i njihove kritike
 6. Postkolonijalni pristupi kasti: (Bernard Cohn, Ranajit Guha, Nicholas Dirks)
 7. Kasta i klasa - od nedodirljivih do Dalita: razlike između kaste i klase, socijalna mobilnost u Indiji, tradicionalni odnos prema najnižim klasama "nedodirljivih" i njegova promjena uslijed (post)kolonijalnih i modernizacijskih utjecaja
 8. Recentniji pristupi u antropologiji indijskog društva (Jonathan Parry, Christopher Fuller)
 9. Promjena položaja žene i rodnih odnosa
 10. Asketske tradicije hinduizma
 11. Tantričke i devocijske tradicije hinduizma
 12. Hodočašća, religijski festivali i hodočasnički kompleksi
 13. Globalizacija, modernizacija i okolišna pitanja
 14. Religijski nacionalizam
 15. Indija i hinduizam na Zapadu: dijaspora i novi religijski pokreti

Ishodi učenja
 1. identificirati i opisati glavne kulturne, povijesne i zemljopisne značajke Indije
 2. opisati i diskutirati temeljne pojmove, podijele te povijest i kulturnoantropološke odrednice hinduizma
 3. diskutirati i kritički se osvrnuti na povijest antropoloških istraživanja Indije
 4. analizirati, usporediti i kritički evaluirati kulturno-antropološke pristupe kasti
 5. objasniti te navesti primjere socijalne mobilnosti u indijskom društvu, s posebnim osvrtom na promjenu društvenog statusa "nedodirljivih" ili Dalita
 6. analizirati te na primjerima etnografskih istraživanja, kritički evaluirati doprinose akademskim debatama vezano uz neke od glavnih pitanja vezanih za Indiju i jugoistočnu Aziju poput: globalizacije, modernizacije, rodnih odnosa, religijskog nacionalizma i okolišnih pitanja
 7. objasniti te na primjerima etnografskih istraživanja raspravljati o značaju asketizma, devocionalizma i hodočašća za Indiju i jugoistočnu Aziju
 8. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 9. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 10. vrednovati i interpretirati različite etnološke i kulturnoantropološke pravce i specifičnosti pojedinih disciplinarnih područja te paradigmatske mijene u disciplini
 11. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 12. samostalno identificirati etičke probleme u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških spoznaja i rješavati ih u skladu s etičkim načelima struke
 13. identificirati i kritički razmatrati suvremene kulturne i društvene promjene primjenom etnoloških i kulturnoantropoloških teorija i metoda
 14. argumentirano i profesionalno komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i ostalim korisnicima
 15. samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 16. primijeniti vještine učenja u formalnom i samostalnom cjeloživotnom obrazovanju
 17. upravljati i voditi složenu komunikaciju u uvjetima interkulturalnosti integrirajući različite etnološke i kulturnoantropološke spoznaje te vještine stečene terenskim radom
 18. razvijati suradnju i djelovati u interdisciplinarnim stručnim skupinama
 19. samoevaluirati i kritički procjenjivati vlastiti rad
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje na nastavi 20%
Seminarski zadaci 40%
Završni ispit 40%

Obavezna literatura
 1. Berger, Peter, and Frank Heidemann, 2012, The modern anthropology of India: Ethnography, themes, and theory. London: Routledge
 2. Clark-Deces, Isabelle, ed. 2011. A companion to the anthropology of India. Oxford: Wiley-Blackwell.
 3. Cohn, Bernard, 1987. An anthropologist among the historians and other essays. New Delhi: Oxford University Press
 4. Dirks, Nicholas B. 2001 Castes of mind: Colonialism and the making of modern India. Princeton: Princeton University Press
 5. Dumont, Louis 1980. Homo hierarchicus: The caste system and its implications. Chicago: The University of Chicago Press.
 6. Dumont, Louis, 1960, World renunciation in Indian religions, Contributions to Indian sociology Mouton, Volume 4 Pages 33-62
 7. Eck, Diana L , 1983, Banaras. City of Light, Princeton University Press.
 8. Fuller, Christopher John, 1992, The camphor flame: Popular Hinduism and society in India. Princeton: Princeton University Press.
 9. Fuller, Christopher John, and Jonathan Spencer (Eds) 2008. The conditions of listening: Essays on religion, history, and politics in South Asia, New Delhi: Oxford University Press. Gough, Kathleen 1960 The Hindu Jajmani System, Economic Development and Culture Change 9(1):83-91.
 10. Guha, Ramachandra, 2007, India after Gandhi: The History of the Worid's Largest Democracy. New York: HarperCollins.
 11. Hansen, Thomas, 1999, The Saffron Wave: Democracy and Hindu Nationalism in Modern India. Princeton: Princeton University Press.
 12. Kapadia, Karin, 1995, Siva and Her Sisters: Gender, Caste, and Class in Rural South India. Boulder: Westview.
 13. Khare, R. S., ed. 2006. Caste, hierarchy, and individualism: Indian critiques of Louis Dumont’s contributions, New Delhi: Oxford University Press.
 14. Marriott, McKim, 1955, Village India: Studies in the little community. Chicago: The University of Chicago Press
 15. Marriott, McKim, 1990, India through Hindu categories. New Delhi:
 16. Mines, Diane P, 2005, Fierce Gods: Inequality', Ritual, and die Politics of Dignity in a South Indian Village. Bloomington: Indiana L'nivcrsin Press.
 17. Parkin, Robert, 2002, Louis Dumont and hierarchical opposition, New York and Oxford: Berghahn Books
 18. Parry, J, 1989, Death and the necrophagous ascetic, In: Parry, Jonathan P (ed) Money and the morality of exchange, Cambridge University Press.
 19. Parry, Jonathan, 2008, The sacrifices of modernity m a Soviet-built steel town in Central India in On the margins of religion by Pine, Frances, Berghahn Books.
 20. Quigley, Declan, 1993, The interpretation of cast,e Clarendon Press; Oxford University Press,
 21. Raheja, Goodwin Gloria, and Ann Grodzins Gold, 1994 Listen to the Heron's Words: Reimagining Gender and Kinship in North India, Berkeley: University of California Press. Srinivas, M. N., ed., 1955, India’s villages, Bombay: Asia Publishing House.
 22. van der Veer, Peter, 1994, Religious nationalism University of California Press.
Dopunska literatura
 1. Appadurai, Arjun 1996 Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 2. Bharati A, 1963, Pilgrimmage in the Indian Tradition, Histoiy of religions University of Chicago Press, Volume 3 Pages 135-167
 3. Das, Veena, ed. 2004 Handbook of Indian Sociology, New York, Oxford University Press.
 4. Dirks, Nicholas. B. 1987, The Hollow Crown: Ethnohistory of an Indian Kingdom. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Grover. S, 2009, Lived experiences; Marriage, notions of love, and kinship support amongst poor women in Delhi, Contributions to Indian sociology Mouton, Volume 43 Pages 1-33.
 6. Srinivas, Mysore Narasimhachar, 1976, The remembered village, University of California Press,
 7. Sen, Amartya Kumar, 2005, The argumentative Indian, Allen Lane,, 2005

Izborni predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar