Naziv
Funkcionalni stilovi i prevođenje
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
117835
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Formirati i razvijati prijevodne kompetencije studenata (s posebnim naglaskom na pismenom prevođenju), uvesti studente u suvremenu problematiku prevođenja, podučiti postojećim strategijama i načinima pismenoga prevođenja tekstova različitih funkcionalnih stilova, formirati predodžbu o alatima suvremenog prevoditelja.

Sadržaj
 1. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Prevođenje osobnih dokumenata: diploma o SSS, VŠS i VSS, diploma doktora znanosti.
 2. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Prevođenje osobnih dokumenata: diploma o SSS, VŠS i VSS, diploma doktora znanosti.
 3. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Prevođenje osobnih dokumenata: diploma o SSS, VŠS i VSS, diploma doktora znanosti.
 4. Administrativni stil. Zakonodavni i diplomatski podstil. Prevođenje odlomaka teksta zakona, ugovora, memoranduma, protokola.
 5. Administrativni stil. Zakonodavni i diplomatski podstil. Prevođenje odlomaka teksta zakona, ugovora, memoranduma, protokola.
 6. Publicistički stil. Prevođenje tekstova iz područja politike, ekonomije, prava, religije.
 7. Znanstveni stil. Prevođenje tekstova iz područja lingvistike (odlomci znanstvenih članaka, sinopsisa doktorskih radova i dr.), povijesti (odlomci članaka iz udžbenika) i sl.
 8. Znanstveni stil. Prevođenje tekstova iz područja lingvistike (odlomci znanstvenih članaka, sinopsisa doktorskih radova i dr.), povijesti (odlomci članaka iz udžbenika) i sl.
 9. Diskusija o pojedinim pitanjima.
 10. Uvod. Upoznavanje s ciljevima kolegija, sadržajima, studentskim obavezama. Rasprava o dosadašnjim iskustvima studenata s prevođenjem, o očekivanjima od kolegija i sl. Stil i prevođenje. Prevoditeljska struka: "interpreter" i "translator". Područja specijalizacije. Sudski tumač i specifičnost njegova rada. Vrste prijevoda. Pismeni prijevod i njegovi profesionalni standardi. Etički kodeks prevoditelja. Prevoditeljski alati (jednojezični i dvojezični rječnici, on-line rječnici, enciklopedije i sl.).
 11. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Transliteracija i transfonemizacija. Prevođenje osobnih dokumenata s hrvatskog na ukrajinski jezik i obrnuto: Putovnica, Rodni list i Izvadak iz Matice rođenih.
 12. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Prevođenje osobnih dokumenata: Vjenčani list, Izvadak iz Matice vjenčanih, Domovnica, Vozačka dozvola.
 13. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Prevođenje osobnih dokumenata: srednjoškolske svjedodžbe, prijepisi ocjena.
 14. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Prevođenje osobnih dokumenata: srednjoškolske svjedodžbe, prijepisi ocjena.
 15. Administrativni stil. Administrativno-upravni podstil. Prevođenje osobnih dokumenata: srednjoškolske svjedodžbe, prijepisi ocjena.

Ishodi učenja
 1. planirati i izvoditi proces pismenog prevođenja tekstova različitih rodova, žanrova i stilova s ukrajinskoga jezika na hrvatski i obrnuto
 2. primijeniti znanje o osobitostima jezika struka pri prevođenju stručnih tekstova
 3. koristiti tiskana pomagala, suvremene informacijske tehnologije i alate u procesu pismenog prevođenja u svrhu kvalitetnijeg oblikovanja prijevoda
 4. učinkovito komunicirati s naručiteljem prijevoda
 5. prezentirati stručne sadržaje o ukrajinskom jeziku i kulturi pred stručnom javnošću i laicima
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, vizualna metoda, metoda uspoređivanja i analogija, metoda analize i sinteze, metoda praktičnih radova.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit (rječnik administrativnog, upravnog, pravnog, gospodarskog nazivlja; mapa prijevoda osobnih dokumenata; ispitni zadaci).

Obavezna literatura
 1. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу: Навч. посібник. Київ: Юніверс, 2002.
 2. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. Вінниця. «Нова Книга», 2001.
 3. Ivir, Vladimir. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar "Karlovačka gimnazija" Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu, 1984.
 4. Pavlović, N. Uvod u teorije prevođenja. Leykam international, 2015.
 5. Transliteracija i transkripcija stranih imena. Ukrajinski u: Hrvatski pravopis. Zagreb: Matica hrvatska, 2007.
Dopunska literatura
 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з. Дод., допов. на CD) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009.
 2. Anić, V. Veliki rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb: Novi liber, 2004.
 3. Menac, A., Kovalj, A.P. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski i hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. Zagreb, 1979.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij