Naziv
Giuseppe Ungaretti i Eugenio Montale u tal. pjesništvu 20. st. (III. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51205
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje s prvim/ranim zbirkama dvojice autora, Giuseppea Ungarettija (L'Allegria) i Eugenia Montalea (Ossi di seppia), koje kritika, gotovo jednodušno, smatra najznačajnijim talijanskim pjesnicima 20. stoljeća. Razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja i tumačenja tekstova u izvorniku.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, dogovor o načinu izvođenja nastave, posebno seminara, pregled bibliografije i podjela tekstova koji će se čitati tijekom kolegija.
 2. Opći pregled talijanskog društva i kulture u prva dva desetljeća 20. stoljeća, s posebnim osvrtom na poeziju. Prvi svjetski rat.
 3. Život i djelo Giuseppea Ungarettija
 4. Rat kao očitovanje krhkosti ljudske egzistencije. Analiza i interpretacija pjesama: Veglia, Fratelli, Sono una creatura, S. Martino del Carso, Vanita', Immagini di guerra, Distacco, Lontano, Soldati.
 5. Trenutak predaha. Uronjenost u svijet. Analiza i interpretacija pjesama: I fiumi, Pellegrinaggio, La notte bella, Universo, Distacco
 6. Sjećanje na zemlju iskona. Mjesto poezije u svijetu. Izostanak Boga. Novi početak. Analiza i interpretacija pjesama: In memoria, Silenzio, C'era una volta, Girovago, Dolina notturna, Il porto sepolto, Poesia, Peso, Destino, Mattina, Allegria di naufragi
 7. Ungarettijevo djelo nakon zbirke L'Allegria. O talijanskom pjesništvu hermetizma općenito i o njegovom odnosu prema simbolizmu. Analiza i interpretacija pjesme L'isola.
 8. Ungaretti i Hrvatska. Hrvatska recepcija Ungarettija. Croazia segreta, analiza i interpretacija.
 9. Biografija Eugenia Montalea, s naglaskom na elemente koji se reflektiraju na njegovo pjesništvo. Uvod u prvu Montaleovu zbirku Ossi di seppia (1925). Odnos prema ligurskim pjesnicima (C. Sbarbaro i dr.) i prema G. D'Annunziu. Analiza i interpretacija pjesme Non chiederci la parola.
 10. Stanje eks-sistencije. Analiza i interpretacija pjesme Meriggiare pallido e assorto. Motiv ograničenosti (zid, mreža) u Montaleovom pjesništvu.
 11. Nastavak analize motiva prostorno-vremenske ograničenosti u Ossi di seppia. Čitanje i interpretacija pjesme I limoni.
 12. Otkriće ništavila. Motiv «ljudi koji se ne osvrću». Calvinova analiza Montaleove pjesme Forse un mattino, andando in un'aria di vetro Teskt pjesme i Calvinova analiza u Gibelini/Oliva/Tesio, Lo spazio letterario (vol. 4)., str. 524-529.
 13. Teškoća življenja i krhka slutnja čuda kao temeljni motiv zbirke Ossi di seppia. Analiza pjesme Spesso il male di vivere ho incontrato. Drugi osnovni motiv, onaj mogućnosti spasa Drugoga, na primjeru pjesme In limine.
 14. Rekapitulacija pitanja egzistencije izraženog u Ossi di seppia na primjeru pjesme Arsenio.
 15. Zaključno predavanje. Dogovor o ispitima.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći samostalo čitati, analizirati i interpretirati pjesme iz prve dvije zbike G. Ungarettia i E. Montalea.
 2. Studenti će upoznati glavne pjesničke pojave u talijanskoj književnosti prve polovice 20. stoljeća.
 3. Studenti će usvojiti osnovnu terminologiju teorije književnosti koja se tiče pjesničkog teksta.
Metode podučavanja
2 sata predavanja + 1 sat seminara
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. 1) Giuseppe Ungaretti - L'Allegria Eugenio Montale: - Ossi di seppia 2) Udžbenici: S. Guglielmino/H. Grosser, Il Sistema letterario (Novecento), Principato, Milano, 1989. Ili P. Gibelini/G. Oliva/G. Tesio, Lo spazio letterario (4: Novecento), La scuola, Brescia, 1991. 3) tekstovi navedeni uz predavanja
Dopunska literatura
 1. - G. Baroni, Giuseppe Ungaretti, Le Monnier, Firenze, 1980. - E. Bonora, La poesia di Montale, Ossi di seppia, Liviana Editrice, Padova, 1982. - P. Cataldi, Montale, Palumbo, Palermo, 1991. - E. Chierici – E. Paradisi, Concordanze dell'«Allegria» di Giuseppe Ungaretti, Bulzoni, Roma, 1977. - A. Cima, Incontro Montale, Scheiwiller, Milano, 1973. - A. Cima/C. Segre (a cura di), Eugenio Montale, Rizzoli, 1977. - M. Forti, Per conoscere Montale, Mondadori, 1976. - H. Friedrich, Struktura moderne lirike, Stvarnost, Zagreb, 1989. - R. Luperini, Storia di Montale, Laterza, Roma-Bari, 1992. - R. Montano, Comprendere Montale, G. B. Vico, Napoli, 1978. - G. Nascimbeni, Eugenio Montale, Longanesi, Milano, 1969. - L. Piccioni, Vita di un poeta: Giuseppe Ungaretti, Rizzoli, Milano, 1970. - F. Portinari, Giuseppe Ungaretti, Borla, Torino, 1967. - S. Ramat, Montale, Vallecchi, Firenze, 1965. - C. Scarpati, Invito alla lettura di Montale, Mursia, 1980. - A. Valentini, Lettura di Montale, Ossi di seppia, Bulzoni, Roma, 1971. - Eugenio Montale: Nobelova nagrada za književnost 1975., izbor, prijevod, predgovor i komentar Mladen Machiedo, Školska knjiga, Zagreb, 1993. - Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto/Pokopana luka, preveo i priredio Mladen Machiedo, Matica hrvatska, Zagreb, 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar