Naziv
Grupni rad
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
125494
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Razvijanje generičkih i specijalističkih kompetencija vezanih uz rad s grupama
Sadržaj
 1. Odnos individualnog i grupnog tretmana.
 2. Klasifikacija tretmanskih grupa.
 3. Planiranje tretmanskih grupa.
 4. Faze razvoja tretmanske grupe.
 5. Motiviranje članova grupe Specifičnost grupnog tretmana s nedobrovoljnim klijentima.
 6. Uloga i funkcije voditelja usmjerene na socio-emocionalne odnose članova i ostvarivanje individualnih i grupnih ciljeva.
 7. Suvoditeljski rad.
 8. Razine intervencija u tretmanskim grupama – intrapersonalne, interpersonalne, intervencije u okruženju.
 9. Kreativne tehnike u grupnom tretmanu.
 10. Specifičnosti grupne strukture i procesa. Neformalne uloge članova grupe.
 11. Sukobi u tretmanskoj grupi.
 12. Evaluacija grupnog tretmana kao intervencije.
 13. Upoznavanje s primjenom grupnog tretmana u praksi.
 14. Prezentacije – iskustvo vođenja grupe
 15. Prezentacije – iskustvo vođenja grupe

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti specifičnosti grupnog tretmana iz psihosocijalne perspektive.
 2. Moći će opisati dinamiku razvoja i ishode neformalnih uloga u grupi.
 3. Moći će planirati i voditi tretmanske grupe grupe, procjenjivati i evaluirati ishoda grupnog tretmana.
 4. Steći će iskustvo s interaktivnim modelom vodstva u grupi i moći će ga primijeniti u praksi.
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe. Nastava se temelji na modelu iskustvenog učenja.
Metode ocjenjivanja
Procjenjivanje znanja odvija se tijekom nastave gdje je svaki student dužan prirediti i prikazati u svoj obrazovnoj grupi neku od aktivnosti značajnih za vođenje grupa.
Konačna procjena znanja je usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ajduković, M. (1997.) Grupni pristup u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
Dopunska literatura
 1. Žižak, A. (ur.) (2009.) Izazovi grupnog rada s djecom, mladima i odraslima u riziku. Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar