Naziv
Hindska književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
81318
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
0

Cilj
Cilj je završnoga ispita iz hindske književnosti da studenti utvrde i sintetiziraju gradivo naučeno na kolegijima iz hindske književnosti tijekom studija.
Sadržaj
 1. Mentorske konzultacije
 2. Mentorske konzultacije
 3. Mentorske konzultacije
 4. Mentorske konzultacije
 5. Mentorske konzultacije
 6. Mentorske konzultacije
 7. Mentorske konzultacije
 8. Mentorske konzultacije
 9. Mentorske konzultacije
 10. Mentorske konzultacije
 11. Mentorske konzultacije
 12. Mentorske konzultacije
 13. Mentorske konzultacije
 14. Mentorske konzultacije
 15. Mentorske konzultacije

Ishodi učenja
 1. Student će moći opisati povijesni razvoj hindske književnosti od najranijih djela na starohindskome do suvremene književnosti.
 2. Student će moći sažeti i protumačiti glavna stilska obilježja pojedinih razdoblja i njihovih najvažnijih predstavnika.
 3. Student će moći objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu indijske i zapadne znanosti o književnosti - osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela.
 4. Student će moći izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz indijskoga potkontinenta.
Metode podučavanja
Mentorske konzultacije
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Dwivedi, R. A. (1966.), A Critical Survey of Hindi Literature, Delhi.
 2. McGregor, R. S. (1984.), Hindi Literature from its Beginnings in the Nineteenth Century, Wiesbaden.
 3. Gaeffke, P. (1978.), Hindi Literature in the Twentieth Century, Wiesbaden.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar