Naziv
Hindska konverzacija 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
104398
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija hindska konverzacija 2 unaprijeđenje jezičnih i komunikacijskih kompetencija za naprednije studente.
Sadržaj
 1. Predmeti u školi, jezici, film, glazba. Glagol "sviđati se" पसंद होना, upitne zamjenice kakav/koji कैसा, कौन सा
 2. Predmeti u svakodnevnoj upotrebi, pribor za jelo, u restoranu. Glagol "trebati" चाहिए s imenicama
 3. Tjelesni osjeti i tegobe, raspoloženja. Dativna konstrukcija
 4. Gradske institucije. Glagol "znati" मालूम होना
 5. Glagoli za izražavanje svakodnevnih radnji. Glagol "trebati" चाहिए s glagolima
 6. Glagoli za izražavanje svakodnevnih radnji. Glagol "morati" (होना)
 7. Glagol "morati" izražen imenicom ज़रूरत i pridjevom ज़रूरी
 8. Glagol kao imenica i svrha kretanja, glagolska imenica uz složene postpozicije
 9. Snalaženje u gradu. Imperativ, prilozi
 10. Moj dan. Negotovo sadašnje i prošlo vrijeme.
 11. Opisivanje svakodnevnih radnji. Apsolutiv
 12. Vještine. Glagol "znati".
 13. U dućanu. Glagol "nalaziti se, postojati" मिलना
 14. Izraživanje posjedovanja.
 15. Ponavljanje gradiva obrađenog tijekom semestra, priprema za ispit, probni ispit

Ishodi učenja
 1. Student će moći na hindskome jeziku opisati i objasniti svoje sklonosti (sviđanje) i potrebe
 2. Student će moći voditi jednostavan razgovor na poznatu temu.
 3. Student će moći čitati i razumijeti jednostavne tekstove
 4. Student će moći u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u hindskome jeziku i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
Metode podučavanja
Aktivne interakcija nastavnika i studenta, audio i video pomagala.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
 2. Snell, R., Weightman, S. (1999.), Hindi, London, Hodder&Stoughton
 3. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi - A Complete Course for Beginners
Dopunska literatura
 1. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar