Naziv
Hindska konverzacija 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
124631
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija hindska konverzacija 3 unaprijeđenje jezičnih i komunikacijskih kompetencija za naprednije studente.
Sadržaj
 1. Opis zanimanja. Sufiks वाला
 2. Indijska tradicionalna odjeća i obuća. Pridjevi korišteni u opisivanju odjeće i tkanina
 3. Okusi i mirisi. Glagol लगना
 4. Javna mjesta सार्वजानिक स्थान. Denominativi 2
 5. Prijelazni i neprijelazni glagoli.
 6. Gotovo sadašnje vrijeme neprijelaznih i prijelaznih glagola. Agentiv
 7. Čestitke, želje i pozdravi. Nesloženi konjuktiv
 8. Kuhinjski recepti, indijski začini
 9. Kako su ljudi nekada živjeli? Nesloženi prezumptiv
 10. U hotelu. Znamenitosti. Infinitiv kao glagolska imenica i svrha kretanja
 11. Glagol चुकना, glagol पाना (biti u stanju)
 12. Veznici 1
 13. Veznici 2
 14. Višesubjektna rečenica
 15. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. Student će moći kategorizirati funkcionalne dijelove hindske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica.
 2. Student će moći isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na hindskome jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti.
 3. Student će moći izraziti svoja znanja i vještine upotrijebivši odgovarajuće složene glagole, polivalentni sufiks -vālā, te agentivnu konstrukciju.
 4. Student će moći razlikovati predikatne kategorije vida, vremena i načina u hindskom jeziku
Metode podučavanja
Interakcija nastavnika i studenta, audio i video pomagala, studentske prezentacije i eseji.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Matišić, Zdravka (1996.), Elementi hindske gramatike, Zagreb.
 2. Bhatt, Sunil Kumar (2007). Hindi - A Complete Course for Beginners
 3. Snell, R., Weightman, S. (1999.), Hindi, London, Hodder&Stoughton
Dopunska literatura
 1. Kellog, S.H. (1955.), A Grammar of Hindi Language, London, Routledge & Kegan Paul
 2. Pořizka, Vincenc (1972.), Hindština / Hindi Language Course, Praha.
 3. McGregor, R. Stuart (31995.), Outline of Hindi Grammar, Oxford.
 4. McGregor, R. Stuart (1993., 1997.), Oxford Hindi – English Dictionary, Oxford, Delhi.
 5. Nespital, Helmut (1997.), Dictionary of Hindi Verbs, str. iii – xviii, Allahabad.

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 2. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar