Naziv
Hindske jezične vježbe 8
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69615
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Ovladavanje stečenim leksičko - gramatičkim znanjima sa ciljem stjecanja jezične i komunikativne kompetencije, usvajanje novoga leksika kroz čitanje odabranih tekstova i slušanje audio-materijala.
Cilj je proširiti vokabular studenata kako bi mogli izraziti svoje misli, želje i stavove u ispravnom usmenom i pisanom obliku o što većem broju tema.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva iz prethodnoga semestra
 2. दिल्ली में प्रदूशण - ekološki problemi u New Delhiu. Progresiv (negotovi particip + glagol जाना)
 3. भारत और पाकिस्तान - Indija i Pakistan. Frekventativ (gotovi particip + glagol करना)
 4. Konstrukcije s participima 3.
 5. Sufiksi i prefiksi.
 6. Tvorba imenica i pridjeva 3.
 7. Poslovice i frazemi 3.
 8. Revizija složenih postpozicija i priloga.
 9. संयुक्त परिवार - vokabular vezan uz obiteljske i rodbinske odnose, pismena i usmena prezentacija.
 10. कुंभ मेला - vokabular vezan uz vjerska okupljanja, pismena i usmena prezentacija.
 11. एक दलित की आत्मकथा - vokabular vezan uz kastinski sustav, pismena i usmena prezentacija.
 12. रवींद्रनाथ ठाकुर / प्रेमचन्द - vokabular vezan uz književnost, pismena i usmena prezentacija.
 13. महात्मा गांधी और अहिंसा - vokabular vezan uz Mahatmu Gandhia i princip nenasilja, pismena i usmena prezentacija.
 14. Državno ustrojstvo (Indija, Hrvatska), vokabular, pismena i usmena prezentacija.
 15. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći: povezati znanje s prethodnih razina i primijenti ga u izražavanju složenijih struktura
 2. uz pomoć rječnika i interpretirati, sažeti i komentirati zahtjevnije tekstove
 3. diskutirati o različitim temama za koje nisu potrebna specifična znanja,
 4. samostalno prevesti na hindski jezik kraće tekstove
 5. prepoznati i razumjeti elemente indijskoga suvremenoga i tradicionalnog društva,
 6. procijeniti vlastite kompetencije i stečena znanja i razviti vještine koje će im koristiti u procesu cjeloživotnog obrazovanja.
Metode podučavanja
Usmeno iznošenje nastavnog gradiva, audio i video prezentacije, korištenje prezentacija u power-pointu, vježbe slušanja, govorenja i pisanja, korištenje različitih dodatnih materijala sa svrhom obogaćivanja vokabulara, interakcija sa studentima.
Metode ocjenjivanja
Kolokvij, diktat, usmena i pismena provjera na kraju semestra. U konačnu ocjenu ulazi i procjena nastavnika o zalaganju, redovitom radu i aktivnom sudjelovanju studenta u nastavi tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Snell, Rupert; Weightman, Simon (1989.), Hindi. A Complete Course for Beginners. Hodder & Stoughton
 2. Smith, Caldwell R; Weightman, S. C. R. (1994.), Introductory Hindi Course. The North India Institute of Language Study Society
 3. Bhatt, Sunil Kumar (2007.), Hindi. A Complete Course for Beginners. Living Language
 4. Snell, Rupert; Weightman, Simon (2016.), Complete Hindi. John Murray Learning ([1989.] Teach Yourself Hindi. Hodder Education, pretisak: 1989, 2003, 2010, 2016).
 5. Jain, Usha (2005.), Advanced Hindi Grammar. University of California at Berkeley
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar