Naziv
Historijska antropologija staroga svijeta I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
124414
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Predmet konceptualizira i razjašnjava procese i probleme stare povijesti, definira terminologiju i polaže temelj razumijevanju analognih problema i procesa u kasnijim razdobljima. Cilj je upozoriti na važnost cjelovitog antropološkog pogleda na prošlu stvarnost, čovjeka, krajolik, religijske aspekte rane povijesti kultura doline Nila i istočnog Sredozemlja.
Sadržaj
 1. 1. nastavna jedinica : Uvod u kolegij Osnovne crte gradiva aktualne akademske godine, glavna vrela i literatura Zadatak polaznicima: definirati svoje istraživačke interese na tom poručju
 2. 2. nastavna jedinica: Formuliranje osobnih zadataka svakog polaznika, utvrđivanje reda izlaganja, prvi naputci o izvorima i literaturi, rasprava o cjelini zadacima obuhvaćene tematike
 3. 3. nastavna jedinica: Izvori I. Pristup pisanim izvorima i rad na njima
 4. 4. nastavna jedinica: Pristup predmetnim i ostalim vrstama izvora i rad na njima
 5. 5. nastavna jedinica: Stanje istraživanja: pregled problematike kolegija u historiografiji kroz povijest
 6. 6. nastavna jedinica: Izlaganje gradiva , prezentacije polaznika, rasprava
 7. 7. nastavna jedinica: Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 8. 8. nastavna jedinica: Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 9. 9. nastavna jedinica: Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 10. 10. nastavna jedinica: Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 11. 11. nastavna jedinica: Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 12. 12. nastavna jedinica: Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 13. 13. nastavna jedinica: Izlaganje gradiva, prezentacije polaznika, rasprava
 14. 14. nastavna jedinica : Zakjučna razmatranja
 15. 15. nastavna jedinica: Provjera stečenih znanja i vještina, valorizacija kolegija

Ishodi učenja
 1. ocijeniti važnost historijske antropologije u istraživanju povijesti starog svijeta
 2. objasniti povijesne fenomene u komparativno historijskoj perspektivi
 3. ocijeniti važnost proučavanih fenomena u kontekstu povijesti starog svijeta
 4. postaviti konkretan istraživački problem i planirati njegovo rješavanje u području historijske antropologije
 5. konceptualizirati raznovrsne multidisciplinarne, interdisciplinarne i transdisciplinarne pristupe u konkretnom istraživanju
Metode podučavanja
Predmet obuhvaća tematiku antropološkog pristupa staroj povijesti. Na taj se način izlazi iz tradicionalnih okvira povijesnih znanosti i ulazi u transdisciplinarnost i interdisciplinarnost. To je mjesto susreta različitih teorijskih i praktičnih pristupa problemu čitanja poruka koje čovjek svojim trajanjem ostavlja u prostoru. Na konkretnim povijesnim procesima i problemima promišljaju se koncepti i teorijski pristupi koji su tijekom razvitka povijesne znanosti primjenjivani na njih i uspoređuju s interpretacijama drugih znanosti. Predmet upućuje studenta na nužnost suradnje različitih znanstvenih disciplina, u cilju totalnog pristupa istraživanju povijesti.
Metode ocjenjivanja
Maksimalan iznos 100 bodova (interna jedinica uspješnosti studenta), minimalan 60 bodova. Provjera znanja 40; seminarski rad 50; praćenje nastave 10 bodova

Obavezna literatura
 1. M. Van de Mieroop, A History of the Ancient Near East ca. 3000-323 BC, Blackwell, 2007
 2. Amélie Kuhrt: The ancient Near East c. 3000–330 b.c. (Routledge History of the Ancient World.) 2 vols. xxviii, 381 pp.; xix, 782 pp. London and New York: Routledge1995
 3. The Oxford History of Ancient Egypt, (ed. I. Shaw), Oxford University Press, Oxford, 2004;
 4. Civilizations of the ancient Near East, Jack M. Sasson, editor in chief ; John Baines, Gary Beckman, Karen S. Robinson, associate editors, New York, NY : Scribner, 1995-
Dopunska literatura
 1. Ostala se literatura navodi u opisu konkretnog kolegija za svaku akademsku godinu. Budući da su teme vrlo raznolike i individualne, svaki će polaznik osobno dogovarati literaturu prema izboru teme za diplomski rad, u skladu s postojećim parametrima u zadavanju obvezne i dopunske literature. Other literature is listed in the description of the specific course for each academic year. Since the topics are very diverse and individual, each student will personally arrange the literature according to the choice of topic for the thesis, in accordance with the existing parameters in the assignment of required and supplementary literature.