Naziv
Hospitacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
2
Šifra
124455
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Terenske vježbe
30

Cilj
Studenti se izravno uključuju u nastavni proces iz predmeta Likovna umjetnost u srednjim školama i u njemu aktivno sudjeluju. Tijekom semestra studenti prisustvuju predavanjima dodijeljenih im mentora, predavanjima drugih profesora-mentora i oglednim satima studenata viših godina u srednjim školama. Usko surađuju sa svojim mentorom pomažući pri pripremi i izvođenju nastave. Na hospitacijama mentor studenta upoznaje s mnogobrojnim aspektima nastavničkog poziva – razredno i nastavničko vijeće, razredništvo i suradnja s roditeljima, nastavni planovi i programi, udžbenici i priručnici, vrednovanje znanja i državna matura. Studenti tijekom hospitacija bilježe dnevnik rada prema unaprijed dogovorenim kriterijima i obrascima. Koordinaciju mentora i studenata, profesorskih i studentskih predavanja vodi izvođač kolegija koji se redovito sa studentima sastaje na vježbama na fakultetu radi regulacije i analize cijelog procesa hospitacija. Kroz kolegij studenti se upoznaju sa svim dijelovima nastavnoga procesa koji će im pomoći u praktičnoj nastavi u srednjim školama u okviru praktičnih kolegija na idućoj (završnoj) godini studija.
Sadržaj
 1. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 2. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 3. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 4. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 5. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 6. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 7. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 8. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 9. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 10. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 11. Završno predavanje; predaja i analiza dnevnika rada; analiza izvedene nastavne prakse
 12. Uvodno predavanje; upute o sadržaju kolegija i studentskim obavezama; podjela studenata po mentorima;
 13. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 14. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.
 15. Slušanje mentorskih ili studentskih predavanja iz predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi, pomoć u izvedbi nastave u dogovoru s mentorom, vođenje dnevnika rada.

Ishodi učenja
 1. student će analizirati primjenu različitih oblika i metoda rada u nastavi likovne umjetnosti
 2. student će analizirati suvremene pristupe i zahtjeve nastavnog procesa u izvođenju nastave iz likovne umjetnosti u srednjim školama
 3. student će samostalno oblikovati materijale za praćenje, provjeravanje i vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi likovne umjetnosti
 4. student će samostalno koristiti neophodne dokumente te nastavna sredstva i pomagala potrebna u nastavnome procesu (nacionalni i predmetni kurikulumi, katalozi znanja i dr.)
 5. student će definirati i analizirati administrativne postupke i mnogobrojne aspekte nastavničkoga poziva (razredno i nastavničko vijeće, razredništvo, organiziranje likovnih radionica i dr.)
Metode podučavanja
Studenti prate nastavu mentora, profesora i studenata u okviru predmeta Likovna umjetnost u srednjoj školi (frontalna nastava, radionička nastava, nastava u paru, nastava u grupi, samostalan rad, diskusije, rad s mentorom).
Metode ocjenjivanja
Pregled dnevnika rada i razgovor/diskusija sa studentom/studenticom.

Obavezna literatura
 1. Nastavni program za gimnazije - Likovna umjetnost, Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete, Zagreb, 1994.
 2. Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2017./2018. Likovna umjetnost, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb, 2014.
 3. Ewald Terhart, Metode poučavanja i učenja - uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb: Educa d.o.o., 2001.
 4. Skupina autora, Lidija Dujić (ur.), Ocjenjivanje. Metodički praktikum. Bilježnice. Zagreb: Profil, 2. prošireno izdanje, 2008.
Dopunska literatura
 1. Jadranka Damjanov, Likovna umjetnost 1: udžbenik za 1. razred gimnazije, srednje strukovne i umjetničke škole. Zagreb: Školska knjiga, 2006.
 2. Jadranka Damjanov, Likovna umjetnost 2: udžbenik za 2., 3. i 4. razred gimnazije, srednje strukovne i umjetničke škole. Zagreb: Školska knjiga, 2007.
 3. Radovan Ivančević, Likovni govor. Uvod u svijet likovnih umjetnosti. Udžbenik za I. razred gimnazije. Zagreb: Profil, 1999.
 4. Radovan Ivančević, Stilovi, razdoblja, život I. Od paleolita do predromanike. Udžbenik za II. razred gimnazije. Zagreb: Profil, 1999.
 5. Radovan Ivančević, Stilovi, razdoblja, život II. Od romanike do secesije. Udžbenik za III. razred gimnazije. Zagreb: Profil, 1999.
 6. Radovan Ivančević, Stilovi, razdoblja, život III. Umjetnost i vizualna kultura 20. stoljeća. Udžbenik za IV. razred gimnazije. Zagreb: Profil, 1999.
 7. Zrinka Jurić Avmedoski, Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Ćus, Elen Zubek. Likovna umjetnost 1: udžbenik za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim i četverogodišnjim programom. Zagreb: Alfa, 2014.
 8. Zrinka Jurić Avmedoski, Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Ćus, Elen Zubek, Likovna umjetnost 2: udžbenik za 2. razred srednjih škola s četverogodišnjim programom. Zagreb: Alfa, 2014.
 9. Zrinka Jurić Avmedoski, Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Ćus, Elen Zubek, Likovna umjetnost 3: udžbenik za 3. razred srednjih škola s četverogodišnjim programom. Zagreb: Alfa, 2014.
 10. Zrinka Jurić Avmedoski, Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Ćus, Elen Zubek, Likovna umjetnost 4: udžbenik za 4. razred srednjih škola s četverogodišnjim programom. Zagreb: Alfa, 2014.
 11. Blanka Petrinec Fulir, Natalija Stipetić Ćus, Elen Zubek, Likovna umjetnost 2: udžbenik iz likovne umjetnosti za 2. razred srednjih škola s dvogodišnjim programom. Zagreb: Alfa, 2014.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij