Naziv
Arheologija i povijest srednjeg vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51097
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Pregled povijesti srednjeg vijeka kao u uvod u proučavanje arheologije srednjega vijeka. U predavanjima će se govoriti o Europskom prostoru unutar Rimskog Carstva i prostoru s druge strane Limesa, o zbivanjima iza Karpata, na području oko Crnog mora, kao i na drugim područjima s kojeg je kretala velika seoba naroda iza 350. Studenti će se upoznati s osnovnim izvorima te uputiti u hrvatsku povijest ranoga srednjega vijeka te u povijest susjednih zemalja.
Sadržaj
 1. Uvod u istraživanje, metodologija i polazišta
 2. Opći izvori za povijest i arheologiju
 3. Pregled povijesti naroda istočne Europe od IV. st. pr. Kr. do III. st. posl. Kr.
 4. Pregled povijesti naroda istočne Europe u vrijeme velike seobe naroda IV. do V. st.
 5. Velika seoba naroda u srednjoj Europi
 6. Goti, Alani, Sarmati, Huni, Heruli, Svevi, Gepidi, Langobardi…
 7. Kasnocarsko vrijeme
 8. Ranoavarsko vrijeme
 9. Srednjeavarsko vrijeme
 10. Kasnoavarsko vrijeme
 11. Sukobi Avara i Franaka te nestanak Avara s povijesne scene
 12. Pregled rane povijesti Hrvata u Dalmaciji
 13. Vojvode, knezovi i kraljevi
 14. Ljudi i krajobraz
 15. Groblja, pokopi i mrtvaci kao arheološki izvori

Ishodi učenja
 1. Moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske i Europe te objasniti glavne povijesne procese bitne za razumijevanje arheoloških kultura.
 2. Moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal te moći nabrojati i savladati glavne povijesne procese. Koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 3. Studenti će moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura na području srednje i istočne Europe te Hrvatske s povijesnim izvorima.
 4. Studenti će moći steći znanja nužna za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije.
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje studenata na završnom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Filipec, K, Donja Panonija od 9. do 11. stoljeća, Sarajevo 2015.
 2. Pohl, W., Die Awaren, München 2002.
 3. Klaić, N., Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku, Zagreb 1971.
Dopunska literatura
 1. Großer Atlas zur Weltgeschichte, 2. Auflage Westermann Schulbuchverlag GmbH, Braunschweig 1999.
 2. Wolfram, H., Die Goten, Von den Anfängen bis zur Mitte des 6. Jahrhundert, München 1990. Nodilo, N., Historija srednjega vijeka I, Zagreb 1898.
 3. Filipec, K., Arheološko – povijesni vodič po svetištu Majke Božje Gorske u Loboru, Zagreb, 2008.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar