Naziv
Indijska filozofija - seminar: Indijska ontologija i metafizika
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
160811
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
detaljnije upoznati studente s razvojem i konceptualnom strukturom klasične indijske metafizike i ontologije
Sadržaj
 1. Uvod u klasičnu indijsku metafiziku i ontologiju
 2. usmeno izlaganje studenata i diskusija: početci indijske ontologije (upanišade)
 3. usmeno izlaganje studenata i diskusija: nyaya: direktni realizam
 4. usmeno izlaganje studenata i diskusija: vaisesika: kategorijalna metafizika
 5. usmeno izlaganje studenata i diskusija: vaisesika: teorija kauzaliteta
 6. usmeno izlaganje studenata i diskusija: metafizički dualizam samkhye
 7. usmeno izlaganje studenata i diskusija: monizam vedante
 8. usmeno izlaganje studenata i diskusija: materijalistička metafizika
 9. usmeno izlaganje studenata i diskusija: buddhistička ontologija i metafizika: uvodno
 10. usmeno izlaganje studenata i diskusija: realizam sarvastivade
 11. usmeno izlaganje studenata i diskusija: indirektni realizam sautrantike
 12. usmeno izlaganje studenata i diskusija: idealizam yogacare
 13. usmeno izlaganje studenata i diskusija: metafizika praznine (škola madhyamaka)
 14. Završni osvrti i diskusija
 15. Završni osvrti i diskusija

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći usporediti različite modele klasične indijske ontologije i metafizike
 2. Studenti će moći analizirati metafizičku argumentaciju pojedinih škola indijske filozofije
 3. studenti će moći prepoznati osnovne koncepte indijskih metafizičkih teorija
 4. studenti će moći usporediti indijsku i klasičnu europsku metafizičku tradiciju
Metode podučavanja
usmena izlaganja studenata i diskusija
Metode ocjenjivanja
pohađanje nastave i seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Sarvepali Radhakrishnan, Indijska filozofija 1 i 2, Nolit, Beograd, 1965
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar