Naziv
Indijska književnost 5
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
66365
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno upisati za

Cilj
Upoznavanje studenata s novoindoarijskom književnošću. Od novoindoarijskih književnosti naglasak je na povijesnom pregledu hindske književnosti; manje se detaljno prikazuju bengalska i maratska književnosti dok se druge opisuju tek kratkim pregledom glavnih književnih pravaca i autora.
Sadržaj
 1. Uvod u novoindijske književnosti, predstavljanje kolegija i plan rada.
 2. Hindska književnost – jezična situacija; periodizacija hindske književnosti.
 3. Razdoblje 1200-1450; književnost rāsoa 1
 4. Razdoblje 1200-1450; književnost rāsoa 2.
 5. Nāthi i sufiji.
 6. Amīr Khusrau, Maulāna Daud.
 7. Vidyāpati
 8. Književnost bhakti
 9. Pjesnici sant, nirguṇ, Kabīr.
 10. Sikhizam, Guru Nānak.
 11. Ljubavni pustolovni roman, Jāyasī.
 12. Pjesništvo bhakti: saguṇ bhakti, uvodne napomene i glavna obilježja.
 13. Sūrdās: povijesni izvori, stilska obilježja.
 14. Mīrā Bāī , krṣnističko pjesništvo
 15. Rām-bhakti, Tulsīdās

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati i imenovati glavne značajke poetike i estetike srednjovjekovne i ranonovovjekovne hindske književnosti.
 2. Student će moći opisati specifičnosti pojedinih književnih razdoblja i rodova rane hindske književnosti u odnosu na druge, istovremene i prethodne, u okviru društveno-povijesnih razdoblja u okviru povijesti indijskih književnosti.
 3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente stila pojedinih književnih razdoblja i rodova rane hindske književnosti, te ih međusobno usporediti.
 4. Student će moći kritički prosuđivati i procijeniti stilistički i sadržajno književna djela različitih razdoblja i rodova rane hindske književnosti u odnosu na društveno-povijesni i kulturni kontekst.
Metode podučavanja
Predavanja; kako bi studenti bolje upoznali pojedine književne oblike nastavnici će im prirediti primjere za čitanje (u prijevodu) iz pojedinih književnih razdoblja koji će se na satu tumačiti.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Songs of the Saints of India, text and notes by J.S.Hawley; translations by J.S.Hawley and Mark Juergensmeyer, Oxford University Press, New York and Oxford, 1988.
 2. McGregor, R.S.: Hindī Literature from its Beginnings to the Nineteenth Century, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1984.
Dopunska literatura
 1. Kabīr: The Bījak of Kabīr, translated by L.Hess and S.Singh, Motilal Banarsidass, Delhi, 1986.
 2. Nilsson, U.S.: Mira Bai, Sahitya Akademi, New Delhi, 1968.
 3. Tulsīdās: The Holy Lake of the Acts of Rāma, translated by W.D.P.Hill, Oxford University Press, London, 1952.
 4. Tulsīdās: The Petition to Rām, translated by F.R.Allchin, Allen&Unwin, London, 1966.
 5. Vaudeville, Ch.: Kabīr, At the Clarendon Press, Oxford, 1974.
 6. Vidyāpati: Love Songs of Vidyāpati, translated by D.Bhattacharya, Grove Press, New York, 1970.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar