Naziv
Indijska povijest, kultura i književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
4
Šifra
81320
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Cilj je završnoga ispita iz indijske povijesti, kulture i književnosti provjera i sinteza znanja koja su studenti stekli tijekom studija.
Sadržaj
 1. Mentorske konzultacije.
 2. Mentorske konzultacije.
 3. Mentorske konzultacije.
 4. Mentorske konzultacije.
 5. Mentorske konzultacije.
 6. Mentorske konzultacije.
 7. Mentorske konzultacije.
 8. Mentorske konzultacije.
 9. Mentorske konzultacije.
 10. Mentorske konzultacije.
 11. Mentorske konzultacije.
 12. Mentorske konzultacije.
 13. Mentorske konzultacije.
 14. Mentorske konzultacije.
 15. Mentorske konzultacije.

Ishodi učenja
 1. Student će moći usporediti i komentirati jezične, kulturne, religijske, društvene i povijesne procese u zemljama indijskoga potkontinenta.
 2. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente pojedinih religija i kultura indijskoga potkontinenta i međusobno ih usporediti.
 3. Student će moći kritički prosuđivati o pojedinim jezičnim, književnim, religijskim i kulturnim i pojavama indijskoga potkontinenta u odnosu na društveno-povijesni kontekst.
 4. Student će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja.
Metode podučavanja
Mentorske konzultacije
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Basham, A. L. (1954., pretisci do danas), The Wonder that was India. A Survey of the Culture of the Indian Sub-Continent before the Coming of the Muslims, New York.
 2. Smith, Vincent A. (1958.), The Oxford History of India, Oxford.
 3. Kulke, H. & Rothermund, D. (1968., 1990.), A History of India, London and New York.
 4. Katičić, Radoslav (1973.), Stara indijska književnost, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Renou, Louis & Filliozat, Jean (sv. I: 1947., sv. II: 1953., pretisak I – II: 1985.), L’ Inde classique. Manuel des études indiennes, Paris.
 2. Bloomfield, Maurice (1907., 1972.), The Religion of the Veda, Delhi – Varanasi
 3. Zaehner, Robert C. (1966.), Hinduism, London.
 4. Oldenberg, Hermann (11877., 1959.), Buddha, sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde, 1Berlin, Stuttgart.
 5. Ježić, Mislav (1999.), Ŗgvedske upanišadi, Zagreb (Uvod: povijesni i društveni okvir, Obredni okvir)
 6. Hutton, J. N. (1963.), Caste in India, London.
 7. Wheeler, Sir Mortimer (1953.), The Indus Civilization, Cambridge.
 8. Wheeler, Sir Mortimer (1968.), Early India and Pakistan, London.
 9. Erdosy, George (ur.) (1995.), The Indo-Aryans of Ancien South Asia. Language, Material Culture and Ethnicity, Berlin – New York.
 10. Allchin, F. R. (ur.) (1995.), The Archaeology of Early Historic South Asia. The Emergence of Cities and States, Cambridge.
 11. Thapar, Romila & Spear, Percival (1965., 1966.), A History of India I – II, Penguin Books, Harmondsworth.
 12. Nilakantha Sastri, K. A. (11955., 51977.), A History of South India, Madras.
 13. Rowland, Benjamin (11953., 61967.), The Art and Architecture of India, Penguin Books, Harmondsworth.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar