Naziv
Češka proza na prijelazu u 21. stoljeće
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
198938
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij se bavi stanjem češke književnosti u posljednjem desetljeću 20. stoljeća i prvom i drugom desetljeću 21. Zahvatit će književni život 90-ih obilježen prevladavanjem ideoloških ograničenja koja su odredila književni život i književnu produkciju nakon 1948. godine, postupkom tzv. „ispunjavanja bijelih mjesta“ u češkoj književnoj povijesti te istraživanja putova novog književnog stvaralaštva u izmijenjenim okolnostima. Povest će se računa o reviziji češke književne povijesti o specifičnostima nove književne produkcije starijih autora te o novim posttotalitarnim književnim autorima. U tom smislu prepoznat će se novi pristupi „lakoj“ i „teškoj“ književnosti, pitanja novoga književnog profesionalizma, tretiranje novih tema kao i starih, revizionističkih i drugo. Pozornost će biti posvećena autorima srednje generacije afirmiranim tek 90-ih, novim autorima u posljednjih trideset godina, autorima koji su se istaknuli bilo popularnošću među čitateljima tako i pred kritikom.
Studenti će biti upoznati s promjenama u češkoj suvremenoj književnoj produkciji te steći uvid u probleme koji su odredili njen razvoj. O svakom djelu napisat će esej.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje o češkom književnom polju u razdoblju nakon 1989. godine.
 2. Glavne žanrovske i tematske tencencije u češkoj prozi za posljednja tri desetljeća.
 3. Michal Viewegh: Nápady laskavého čtenáře.
 4. Jiří Kratochvil: Truchlivý Bůh.
 5. Jáchym Topol: Anděl.
 6. Emil Hakl: O rodičích a dětech.
 7. Jáchym Topol: Anděl.
 8. Michal Ajvaz: Luceburská zahrada.
 9. Jaroslav Rudiš: Nebe pod Berlínem.
 10. Petra Soukupová: Zmizet.
 11. Kateřina Rudčenková: Noci, noci.
 12. Bianca Bellová: Jezero.
 13. Josef Pánek: Láska v době globálních klimatických změn.
 14. Marek Šindelka: Únava materiálu.
 15. Razgovor o dojmovima i stavovima studenata o suvremenoj češkoj književnosti.

Ishodi učenja
 1. Kriticki čitati te samostalno interpretirati književni tekst, služeći se sekundarnom znanstvenom i stručnom literaturom.
 2. Kritički prosuđivati pojedine češke kulturne i književne pojave u odnosu na društveno-povijesni kontekst.
 3. Primijeniti nauceni književnokritički aparat i spoznaje o stilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela iz bilo kojeg književnopovijesnog razdoblja.
 4. Samostalno oblikovati opsežniji strukturirani pismeni i usmeni tekst o složenim temama na češkom jeziku birajući odgovarajući stil.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit i eseji tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Michal Viewegh: Nápady laskavého čtenáře.
 2. Jiří Kratochvil: Truchlivý Bůh pdf
 3. Petr Šabach: Hovno hoří pdf
 4. Emil Hakl: O rodičích a dětech pdf
 5. Jáchym Topol: Anděl pdf
 6. Michal Ajvaz: Luceburská zahrada pdf
 7. Jaroslav Rudiš: Nebe pod Berlínem pdf
 8. Petra Soukupová: Zmizet pdf
 9. Kateřina Rudčenková: Noci, noci pdf
 10. Bianca Bellová: Jezero pdf
 11. Josef Pánek: Láska v době globálních klimatických změn pdf
 12. Marek Šindelka: Únava materiálu pdf
Dopunska literatura
 1. Machala, Lubomír (2006): Literární bludiště, Brána s.r.o., Praha
 2. Hruška, P., Machala, L., Vodička, L a Zizler, J (eds.)(2008): V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích, Akademia, Praha
 3. Fialová, Alena (ed.) (2014): V souřadnicích mnohosti. Česká literatura v první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích, Akademia, Praha
 4. Niz internetskih izvora o autorima i djeliman, npr. http://www.slovnikceskeliteratury.cz/

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij