Naziv
Diplomska radionica I - stara povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
199012
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Izrada kvalifikacijskog diplomskog rada i razvoj i demonstracija stečenih stručnih i općih vještina.
Sadržaj
 1. Ovjera istraživačkih područja i formuliranje tema o kojima polaznici pišu diplomski rad. Sastavljanje preliminarnih popisa literature i zadavanje inicijalne bibliografije.
 2. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 3. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 4. Proširena bibliografija
 5. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 6. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 7. Verifikacija obrade zadane literature i komentar.
 8. Formuliranje izvorne podloge - uputnica na različite vrste izvora
 9. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 10. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 11. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 12. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 13. Verifikacija obrade izvora i komentar.
 14. Definiranje odnosa između polaznikovih rezultata na građi i rezultata predloženih u literaturi.
 15. Zacrtavanje daljnjega rada na izradi diplomskog rada.

Ishodi učenja
 1. Heurističke vještine u radu na izvorima
 2. Heurističke vještine u radu na literaturi
 3. Vještina organiziranja izvornih podataka i teza iz literature
 4. Vještina vrednovanja prikupljenoga gradiva, formiranja i usmenog prezentiranja vlastitih zaključaka
 5. Vještina stručnog i znanstvenog raspravljanja
 6. Vještina usvajanja i ugradnje rezultata stručno-znanstvene rasprave u vlastiti rad
Metode podučavanja
Radionički tip uz maksimalno sudjelovanje svih studenata i nastavnika. Studenti predstavljaju što su napravili do određenog trenutka, rasprava i plan što dalje. Formuliranje istraživačkih pitanja, rasprava o smjernicama istraživanja. Upute o konkretnim pitanjima izrade rada.
Metode ocjenjivanja
Nema formalnog završnog ispita. Valorizira se polaznikov rad u diplomskoj radionici, preko pisanih uradaka koji su stalan njezin produkt i po kompetentnosti rasprave koju polaznik može razviti o građi za svoju istraživačku temu.

Obavezna literatura
 1. Prema individualnome popisu svakoga polaznika, u skladu s područjem i temom njegova kvalifikacijskog rada.
Dopunska literatura
 1. Prema individualnome popisu svakoga polaznika, u skladu s područjem i temom njegova kvalifikacijskog rada.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij