Naziv
Filmologija: Struktura filmskog djela
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
198929
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Omogućiti studentima prepoznavanje i vrednovanje različitih načina strukturiranja filmskih cjelina, načela njihova organiziranja te funkcioniranja različitih tipova filmskoga izlaganja u igranom, dokumentarnom i eksperimentalnom filmu. Razviti sposobnosti samostalne analize i tumačenja oblikovanja umjetničkih i neumjetničkih filmskih djela.
Sadržaj
 1. Konstituiranje kolegija. Orijentacijsko upoznavanje sa ispitnom literaturom, metodama rada, studentskim obvezama i uvod u područje obuhvaćeno kolegijem.
 2. Opća načela strukturiranja filmskih cjelina i uloga svojstava filmske građe u oblikovanju filmskog djela.
 3. Oblici filmskog zapisa (okvir i kadar, položaji točke promatranja, slika, zvuk i montaža) kao čimbenici strukture filmskog djela.
 4. Narativni tip filmskoga izlaganja i filmsko pripovijedanje. Temeljni pojmovi, načela i vrste organizacije narativnih cjelina.
 5. Struktura pripovjedne komunikacije, pitanje filmskog pripovjedača i pripovjedne perspektive.
 6. Vrijeme i prostor filmske naracije: njihovi oblici i vrste.
 7. Narativni događaji i kauzalnost, tipovi likova i okoliša.
 8. Primitivno, klasično i modernističko pripovijedanje u filmu.
 9. Opisno izlaganje u filmu i njegov odnos prema naraciji.
 10. Argumentacijsko izlaganje i retorička filmska forma.
 11. Poetsko izlaganje i ritmička filmska struktura.
 12. Tipovi izlaganja u igranom, dokumentarnom i eksperimentalnom filmu I.
 13. Tipovi izlaganja u igranom, dokumentarnom i eksperimentalnom filmu II.
 14. Analiza i tumačenje strukture različitih filmskih rodova i vrsta u dogovoru sa studentima.
 15. Evaluacija kolegija (test, anketa).

Ishodi učenja
 1. prepoznati različite oblike i načela strukturiranja filmskih cjelina
 2. definirati i opisati pojam filmskog djela i njegovih sastavnica
 3. objasniti tipove filmskog izlaganja i primijeniti ih u analizi filmskog djela
 4. nabrojati, prepoznati i objasniti osnovne filmske rodove i njihove interferencije
Metode podučavanja
Predavanje, seminar (analiza i tumačenje tekstova i ulomaka, kao i filmskih inserata uz raspravu).
Metode ocjenjivanja
Ispit iz obvezne literature.

Obavezna literatura
 1. Chatman, Seymour, 1996, „Što je opis na filmu?“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 5, str. 114-120.
 2. Gilić, Nikica, 2007, Uvod u teoriju filmske priče, Zagreb: Školska knjiga, str. 35-113.
 3. Messaris, Paul, 2001, „Pojmovna montaža“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 25, str. 13-16.
 4. Peterlić, Ante, 2001, Osnove teorija filma, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 5. Turković, Hrvoje, 1988, “Narativni stilovi na filmu: primitivni, klasični i modernistički”, u: Razumijevanje filma. Ogledi iz teorije filma, Zagreb: Grafički zavod Hrvatske, str. 225-238.
 6. Turković, Hrvoje, 2004, „Razlika između opisa i naracije – nije problem u temporalnosti, nego u svrsi“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 37, str. 3-12.
 7. Turković, Hrvoje, 2006, „Kako protumačiti 'asocijativno izlaganje' (i da li je to uopće potrebno)“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 45, str. 16-23.
 8. Turković, Hrvoje, 2009, „Pojam poetskog izlaganja“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 60, str. 11-33.
Dopunska literatura
 1. Turković, Hrvoje, 2011, „Mora li narativni film imati naratora?“, Hrvatski filmski ljetopis, god. 17, br. 67, str. 9-32. Bordwell, David, 2001, „Naracija i prostor“, Hrvatski filmski ljetopis, god. 7, br. 25, str.17-19. Gojun, Vladimir, 2002, „Elipse i njihova retoričnost u filmu Koncert Branka Belana“, Hrvatski filmski ljetopis, god. 8, br. 29, str. 181-186. Gunning, Tom, 1998, „'Sad je vidiš, sad je ne vidiš': temporalnost filma atrakcije“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 14, str. 131-138. Gilić, Nikica, 2006, „Namjenski film i fenomen filmske propagande“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 47, str. 30-38. Turković, Hrvoje, 2004, „Pojmovni film prema Radovanu Ivančeviću“, Hrvatski filmski ljetopis, br. 39, str. 65-84. Alcolea-Banegas, Jesús, 2009, „Visual Arguments in Film“, Argumentation, br. 23, str. 259-275. Barišić, Ilija, 2009, „Filmska poetizacija u videoigrama“, Hrvatski filmski ljetopis, god. 15, br. 60, str. 54-63. Gilić, Nikica, 2005, „Filmska fikcionalnost i problem klasifikacije“, Umjetnost riječi, vol. 49, br. 3-4, str. 229-241. Obad, Vanja, 2009, „Kako razumjeti eksperimentalni film – kognitivni pristup“, Hrvatski filmski ljetopis, god. 15, br. 60, str. 34-48.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar