Naziv
Korejski jezik 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
4
Šifra
198935
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Savladavanje početnog stupnja korejskog jezika, uključujući osnovne značajke jezika i kulture, korejsko pismo i izgovor, osnove korejske gramatike i govorni jezik u svakodnevnom životu.
Sadržaj
 1. tjedan: Osovne značajke korejskog jezika; korejsko pismo (I)
 2. tjedan: Osnovna rečenična struktura SOV; korejsko pismo (II)
 3. tjedan: Jednostavne rečenice s imenskim predikatom i kopulom biti (이다)
 4. tjedan: Jednostavne upitne rečenice; upitne i pokazne zamjenice
 5. tjedan: Posvojnost (있다/없다); brojevi (I); mjerne riječi
 6. tjedan: Nastavci za subjekt (이/가); bivanje (있다/없다); mjesto bivanja (에)
 7. tjedan: Brojevi (II); količinske zamjenice; datumi
 8. tjedan: Konjugacija glagola (I) (아/어요)
 9. tjedan: Smjer kretanja i vrijeme događanja (에)
 10. tjedan: Nastavci za objekt (을/를); konjugacija glagola (II); mjesto radnje (에서)
 11. tjedan: Perfekt (았/었어요); negacija (I) (안); svrha kretanja (으로 가요/와요)
 12. tjedan: Prijedlozi (위, 아래, 앞, 뒤)
 13. tjedan: Izražavanje uputa (으세요), naredba (지 마세요) i želja (고 싶어요)
 14. tjedan: Referat
 15. tjedan: Ponavljanje za ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći čitati korejsko pismo (hangeul).
 2. Studenti će moći izgovoriti glasove korejskog jezika.
 3. Studenti će moći koristiti se osnovnim gramatičkim strukturama u govoru i pismu.
 4. Studenti će moći komunicirati na korejskom jeziku na razini potrebnoj za snalaženje u jednostavnim svakodnevnim situacijama.
 5. Studenti će moći koristiti se stilovima jezika (formalnim, neformalnim, honorifičnim) u skladu s kontekstom komunikacije.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Kim Hyun-jung, Kim Jeong-a, Kim Bo-kyung (ur.) (2008). Sogang Korean New Series 1A. Seoul: KLEC Sogang University.
 2. Kim Hyun-jung, Kim Jeong-a, Kim Bo-kyung (ur.) (2008). Sogang Korean New Series 1B. Seoul: KLEC Sogang University.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar