Naziv
Kvaliteta podataka
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
4
Šifra
198914
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Upoznati studente s osnovnim konceptima, principima i praksama upravljanja kvalitetom podataka.
Sadržaj
 1. Prapovijest - kako smo krenuli s kvalitetom. Što je kvaliteta? Greške i njihovi izvori. Ekonomija kvalitete.
 2. Upravljanje kvalitetom: kontrola kvalitete; osiguravanje kvalitete, ciklično unapređivanje kvalitete (PDCA, FADE).
 3. Upravljanje kvalitetom: gurui, metodologije, vezane discipline, mjere i standardi (ISO9000 i ISO8000).
 4. Osnove kvalitete podataka: definicija; različiti aspekti kvalitete podataka (sadržaj, struktura, vremenska komponenta, poslovna komponenta, korisnička komponenta, prezentacijska komponenta); dimenzije kvalitete podataka.
 5. Upravljanje kvalitetom podataka: procesi (profiliranje podataka, procjena podataka, čišćenje podataka) i tehnike (tehnike temeljene na procedurama i pravilima).
 6. Upravljanje kvalitetom podataka: projekti, alati i tehnologije.
 7. Uvod u profiliranje podataka.
 8. Profiliranje stupaca.
 9. Profiliranje 2 tipa podataka: vremenski ovisnih podataka i o događaju ovisnih podataka.
 10. Uvod u procjenu kvalitete podataka.
 11. DQ pravila.
 12. Pravila za povijesne podatke.
 13. Pronalaženje grešaka.
 14. Priprema i izrada kartica s rezultatima.
 15. Projektni zadatak.

Ishodi učenja
 1. Analizirati alate za kvalitetu podataka;
 2. Opisati strukturu programa za kvalitetu podataka;
 3. Identificirati sve sastavnica procesa vrednovanja kvalitete podataka;
 4. Izgraditi i upravljati meta-data spremištem za kvalitetu podataka;
 5. Primijeniti pravila za utvrđivanje kvalitete podataka.
Metode podučavanja
1. izravno poučavanje
2. samostalno učenje
3. poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
4. ERR okvir za poučavanje
Metode ocjenjivanja
1. kratki testovi znanja
2. projektni zadatci
3. sudjelovanje na nastavi

Obavezna literatura
 1. Arkady Maydanchik: Data Quality Assessment, 2007.
 2. Danette McGilvray: Executing Data Quality Projects: ten steps to quality data and trusted information, 2008.
 3. Laura Sebastian-Coleman: Measuring Data Quality for ongoing improvement: a data quality assessment framework, 2013
 4. David Loshin: The practitioner’s guide to data quality improvement, 2011
Dopunska literatura
 1. Thomas Redman: Data Quality: The Field Guide, 2001.
 2. Jack E. Olson: Data Quality: The Accuracy Dimension, 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij