Naziv
Logika - seminar: Logika i prirodni jezici
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
198875
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Analizirati i istražiti Wittgensteinov Tractus Logico-Philosophicus s naglaskom na jezičnu analizu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje i pregled kolegija, literature i obveza
 2. Izlaganje glavnih ideja iz Tractatusa I
 3. Izlaganje glavnih ideja iz Tractatusa II
 4. Izlaganje glavnih ideja iz Tractatusa III
 5. Detaljna analiza dijelova teksta – studentski rad (od 5. do 14. tjedna nastave)
 6. Detaljna analiza dijelova teksta – studentski rad (od 5. do 14. tjedna nastave)
 7. Detaljna analiza dijelova teksta – studentski rad (od 5. do 14. tjedna nastave)
 8. Detaljna analiza dijelova teksta – studentski rad (od 5. do 14. tjedna nastave)
 9. Detaljna analiza dijelova teksta – studentski rad (od 5. do 14. tjedna nastave)
 10. Detaljna analiza dijelova teksta – studentski rad (od 5. do 14. tjedna nastave)
 11. Detaljna analiza dijelova teksta – studentski rad (od 5. do 14. tjedna nastave)
 12. Detaljna analiza dijelova teksta – studentski rad (od 5. do 14. tjedna nastave)
 13. Detaljna analiza dijelova teksta – studentski rad (od 5. do 14. tjedna nastave)
 14. Detaljna analiza dijelova teksta – studentski rad (od 5. do 14. tjedna nastave)
 15. Završna rasprava i napomene

Ishodi učenja
 1. Upoznati se s ranom i kasnom filozofijom Ludwiga Wittgensteina.
 2. Kritički razmotriti najvažnije doprinose Tractatusa razvoju logike i filozofije jezika.
 3. Analizirati i istražiti Wittgensteinov Tractus Logico-Philosophicus s naglaskom na jezičnu analizu.
Metode podučavanja
čitanje i komentiranje tekstova, izrada seminarskih pisanih zadataka, diskusije
Metode ocjenjivanja
aktivno sudjelovanje na nastavi, pregled predanih zadataka

Obavezna literatura
 1. Wittgenstein, L. Tractatus Logico-Philosophicus, 1922, C. K. Ogden (trans.), London: Routledge & Kegan Paul. Originally published as “Logisch-Philosophische Abhandlung”, in Annalen der Naturphilosophische, XIV (3/4), 1921.
 2. Wittgenstein, L. Tractatus Logico-Philosophicus. Moderna vremena, Zagreb 2003.
 3. Wittgenstein, L. Tractatus Logico-Philosophicus, 1961, D. F. Pears and B. F. McGuinness (trans.), New York: Humanities Press.
Dopunska literatura
 1. Anscombe, G. E. M., 1959, An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus, London: Hutchinson.
 2. Black, M., 1967, A Companion to Wittgenstein’s Tractatus, Ithaca: Cornell University Press.
 3. Copi, I.M., and Beard, R.W. (eds.), 1966, Essays on Wittgenstein’s Tractatus, London: Routledge.
 4. Sullivan, P., and Potter, M. (eds.), 2013, Wittgenstein’s Tractatus: History and Interpretation, Oxford: Oxford University Press.
 5. Wittgenstein, L. ProtoTractatus—An Early Version of Tractatus Logico- Philosophicus, 1971, B. F. McGuinness, T. Nyberg, G. H. von Wright (eds.), D. F. Pears and B. F. McGuinness (trans.), Ithaca: Cornell University Press.
 6. Wright, G. H. von (ed.), Letters to C. K. Ogden with Comments on the English Translation of the Tractatus Logico-Philosophicus, 1973, Oxford: Blackwell.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar