Naziv
Nacizam i Njemačka: ideologija, prakse, nasljeđe
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
198930
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Na kolegiju se nacizam promatra iz nekoliko različitih kutova. Proučavat će se ideologija nacizma i njezin utjecaj na njemačko društvo u razdoblju od 1919. do 1945. Proučavanjem poslijeratnih suđenja, političkih i historiografskih debata, memorijalizacije i popularne kulture, ispitivat će se kako su se mijenjale reprezentacije nacističke prošlosti nakon 1945. godine. Proučavajući odabrane aspekte nacizma, nacističke ideologije i poslijeratne kulture sjećanja, studenti će proširiti i produbiti znanja o njemačkoj i europskoj povijesti 20. stoljeća. Proučavajući odabrane tekstove, studenti će razvijati vještine povezane s analizom primarnih i sekundarnih izvora.
Sadržaj
 1. Uvodni sat – ciljevi, ishodi, vrednovanje, literatura
 2. Teorije i teorijski pristupi proučavanju nacizma
 3. Podrijetlo nacizma u njemačkoj povijesti
 4. Obilježja nacističke ideologije
 5. Nacistička stranka u Vajmarskoj Republici; nacističko osvajanje vlasti u prvoj polovici 1930-ih
 6. Nacistička ideologija u praksi: ustroj vlasti, represivni aparat, ekonomija
 7. Nacistička ideologija u praksi: izgradnja "narodne zajednice" (Volksgemeinshaft)
 8. Nacistička ideologija u praksi: progoni političkih protivnika i različitih društvenih skupina
 9. Nacistička ideologija i rat
 10. Nacistička ideologija u praksi: rasizam, antisemitizam i Holokaust
 11. Memorijalizacija i reprezentacija nacizma u poslijeratnoj Njemačkoj: suđenja za ratne zločine i političke debate o njemačkoj prošlosti
 12. Memorijalizacija i reprezentacija nacizma u poslijeratnoj Njemačkoj: debate o spomenicima i komemoracijama
 13. Memorijalizacija i reprezentacija nacizma u poslijeratnoj Njemačkoj: historiografske debate, muzejski postavi
 14. Prikazi nacizma na filmu i popularnoj kulturi
 15. Njemačka i neonacizam

Ishodi učenja
 1. analizirati podrijetlo nacizma i različite aspekte nacističke ideologije
 2. analizirati utjecaj nacističke ideologije u različitim sferama društvenog života u nacističkoj Njemačkoj (1933. – 1945.)
 3. identificirati i analizirati ključne pojmove povezane s poslijeratnom kulturom sjećanja
 4. evaluirati reprezentacije nacističke prošlosti u različitim medijima (politički dokumenti, historiografski prikazi, spomenici, film, muzejski postavi)
 5. analizirati primarne i sekundare izvore i integrirati ih u pisani rad
 6. vrednovati značenje poznavanja povijesti nacističke Njemačke za današnji svijet
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovor, (vođeno) čitanje i rad na tekstu, vođeno i samostalno istraživanje, pisanje
Metode ocjenjivanja
Pisano ocjenjivanje (esej), praćenje studentskog rada tijekom kolegija (npr. participiranje u raspravama, izvještavanje o individualnim zadacima)

Obavezna literatura
 1. Rene Lovrenčić, Nemirni mir. Svijet 1918. – 1939., 2011., str. 145-173, 184-188, 190-192
 2. Mark Mazower, Mračni kontinent. Europsko dvadeseto stoljeće, 2004., str. 141-179.
 3. Wolf Kensteiner, „Losing the War, Winning the Memory Battle: The Legacy of Nazism, World War II, and the Holocaust in the Federal Republic of Germany, u: The politics of memory in postwar Europe, 2006, str. 102-145
 4. Karl Jaspers, Pitanje krivnje, 2006.
 5. Todor Kuljić, Prevladavanje prošlosti. Uzroci i pravci promene slike istorije krajem XX veka, 2002. (poglavlje III. Teorije o fašizmu nakon nestanka Hladnog rata, str. 115-242)
 6. Claudia Koonz, „Između pamćenja i zaborava. Koncentracijski logori u njemačkom sjećanju“, u: Kultura pamćenja i historija, 2006., 285-312.
 7. Michael Burleigh, Treći Reich: nova povijest, 2008. (odabrani dijelovi)
 8. Richard Overy, Diktatori: Hitlerova Njemačka, Staljinova Rusija, 2005. (odabrani dijelovi)
Dopunska literatura
 1. Prema dogovoru - ovisno o temi eseja

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar