Naziv
Nastavna praksa iz povijesti u školi
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
199032
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
15
Metodičke vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razviti praktične aspekte nastavničkih kompetencija osobnim iskustvom poučavanja povijesti u osnovnoj i srednjoj školi te povezivanjem teorijskih spoznaja iz relevantnih kolegija s izvođenjem nastavnih sati povijesti
Sadržaj
 1. Hospitiranje na satima mentora i drugih studenata te sudjelovanje u grupnim analizama (12 sati).
 2. Samostalno držanje nastave u osnovnoj/srednjoj školi (12 sati).
 3. Izrada hospitacijskih zapisnika, sudjelovanje u grupnim analizama, individualni rad s predmetnim nastavnikom i nastavnikom-mentorom. (6 sati).
 4. h
 5. b
 6. m
 7. j
 8. l
 9. g
 10. y
 11. i
 12. n
 13. n
 14. h
 15. t

Ishodi učenja
 1. Pripremati i izvoditi nastavne sate povijesti u kojima će biti usklađeni ishodi, nastavne aktivnosti i provjeravanje znanja učenika.
 2. Kompetentno koristiti različite medije koji sačinjavaju suvremeno opremeljnu učionicu povijesti.
 3. Prilagoditi nastavu individualnim potrebama učenika, osobito učenika s posebnim potrebama.
 4. Voditi temeljnu pedagošku dokumentaciju.
 5. Razviti sposobnost samoanalize i samoprocjene vlastite nastave.
 6. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu i profesionalnu odgovornost u radu s učenicima i nastavnicima.
Metode podučavanja
učenje prema modelu, iskustveno učenje
Metode ocjenjivanja
Nastavnik mentor kontinuirano vrednuje studentski rad na pripremi i izvođenju prakse, imajući u vidu obrazovne ishode te na kraju semestra izvještava predmetnog nastavnika. Predmetni nastavnik prisustvuje oglednim satima studenata i neposredno po završetku nastavnog sata daje im povratne informacije i sugestije za poboljšanje. Studenti u tijeku semestra izrađuje osobnu mapu u koju ulaže nastavne pripreme te tablice za samovrednovanje vlastitog rada u semestru.

Obavezna literatura
 1. R. Stradling, Multiperspsektivnost u nastavi povijesti: priručnik za nastavnike, Zagreb, 2005.
 2. Z. Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb, 2008., odabrana poglavlja.
 3. K. Jenkins, Promišljanje historije, Zagreb, 2008.
 4. P. Burke, Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Zagreb, 2003., odabrana poglavlja
 5. P. Burke, Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Zagreb, 2003., odabrana poglavlja
 6. Udžbenici i priručnici za pripremanje nastave
 7. K. Mikić, Film u nastavi medijske kulture, Zagreb, 2001., odabrana poglavlja
 8. S. Koren, „Poučavanje o interpretacijama“, Povijest u nastavi 20 (2012)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij