Cilj
Studenti će u suradnji s mentorom raspraviti vlastite ideje i nedoumice u području izrade diplomskog rada te razviti istraživačke kompetencije
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. postavljati kritička pitanja o temi i spoznajama u području diplomskog rada
  2. kritički razmotriti i revidirati vlastite ideje o cilju i metodologiji istraživanja
  3. u suradnji sa stručnjakom razriješiti dileme i odabrati najbolja rješenja tijekom provedbe istraživanja i pisanja istraživačkog izvještaja
  4. jasno i argumentirano zastupati vlastite interpretacije nalaza istraživanja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar