Naziv
Očuvanje i unapređenje psihičkog zdravlja
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
198911
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je osposobiti studente za promoviranje psihičkog zdravlja u različitim područjima rada psihologa.
Sadržaj
 1. Modeli psihičkog zdravlja
 2. Odnos psihičkog zdravlja i psihičke bolesti.
 3. Odnos tjelesnog i psihičkog zdravlja.
 4. Zaštitni i rizični čimbenici psihičkog zdravlja u različitim životnim razdobljima.
 5. Spol i rod kao čimbenici ranjivosti i otpornosti na rizike za psihičko zdravlje.
 6. Individualne i obiteljske odrednice ranjivosti i otpornosti na rizike za psihičko zdravlje.
 7. Socijalne, ekonomske i političke odrednice ranjivosti i otpornosti na rizike za psihičko zdravlje
 8. Moderni izazovi psihičkom zdravlju.
 9. Stigmatizacija psihičkih poremećaja kao čimbenik rizika.
 10. Duhovnost i psihičko zdravlje
 11. Programi usmjerenih ka smanjivanju rizika za pojavu psihičkih smetnji i/ili očuvanju psihičkog zdravlja.
 12. Osnovna načela prevencije psihičkih poremećaja.
 13. Psihoedukacija - intervencija usmjerena ka unapređivanju psihičkog zdravlja
 14. Samopomoć – pregled dostupnih tehnika i evaluacija njihove učinkovitosti
 15. Izazovi kliničkih psihologa u području unaprijeđenja zdravlja

Ishodi učenja
 1. usporediti različite teorijske modele psihičkog zdravlja
 2. objasniti odnos psihičkog zdravlja i psihičke bolesti
 3. identificirati i grupirati rizične i zaštitne čimbenike za psihičko zdravlje u cjeloživotnoj perspektivi
 4. izdvojiti odrednice ranjivosti i otpornosti na rizike za psihičko zdravlje u različitim socijalnim, ekonomskim i okolinskim kontekstima
 5. prepoznati moderne izazove psihičkom zdravlju kao što su globalizacija, nove tehnologije, informacijska zasićenost i slično.
 6. preispitati različite vrste prevencijskih programa s naglaskom na psihoedukaciju i samopomoć
 7. kreirati osnove prevencijskih programa za očuvanje psihičkog zdravlja u različitim kontekstima (obiteljskom, predškolskom, školskom, organizacijskom i slično).
Metode podučavanja
predavanja, grupni zadaci i seminari
Metode ocjenjivanja
Test znanja uključuje grupni praktični zadatak

Obavezna literatura
 1. Davydov, D.M., Stewart, R., Ritchie, K. i Chaudieu, I. (2010). Resilience and mental health. Clinical Psychology Review, 30, 479-495.
 2. Promoting mental health – concepts, emerging evidence, practice (2004). A report of the WHO, Department of Mental Health and Substance Abuse. Geneve: World Health Organization.
 3. Prevention of mental disorders – effective interventions and policy options (2004). A report of the WHO, Department of Mental Health and Substance Abuse. Geneve: World Health Organization
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar