Naziv
Povijest talijanskog filma (III. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
198899
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente Talijanistike s najvažnijim filmskim ostvarenjima u povijesti talijanskog filma. Kolegij nudi presjek povijesti talijanskog filma po desetljećima. Naglasak je na najvažnijim periodima u povijesti kao što su neorealizam, talijanska komedija, talijanski vestern i autorski film 60-ih godina. Obrađuju se najpoznatiji filmovi velikana talijanskog filma: Fellinija, Viscontija, De Sice i drugih. Osim povijesnog pregleda, kolegij nudi uvid u recentnu filmsku produkciju.
Sadržaj
 1. Počeci talijanskog filma
 2. Nijemi film i divizam u talijanskom filmu
 3. Film u vrijeme fašizma
 4. Neorealizam Filmovi: Ladri di biciclette (Vittorio De Sica, 1948), Umberto D (Vittorio De Sica, 1952)
 5. Commedia all'italiana Filmovi: I soliti ignoti (Mario Monicelli, 1958), Divorzio all'italiana (Pietro Germi, 1961)
 6. Glumac u talijanskoj komediji: Alberto Sordi, Totò, Peppino De Filippo, Vittorio Gassman Filmovi: Guardie e ladri (Steno, Mario Monicelli, 1951), Un americano a Roma (Steno, 1954)
 7. Autorski film 60-ih godina Filmovi: La dolce vita (Federico Fellini, 1960), La ciociara (Vittorio De Sica, 1960)
 8. Autorski film 60-ih godina 2 Filmovi: Mamma Roma (Pier Paolo Pasolini, 1962), Blow Up (Michelangelo Antonioni, 1966)
 9. Talijanski western Filmovi Sergia Leonea
 10. Autorski film 70-ih godina Filmovi: Amarcord (Federico Fellini, 1973), Padre padrone (Paolo e Vittorio Taviani, 1977)
 11. Društveno angažirani film Filmovi: Cadaveri eccellenti (Francesco Rosi, 1976), A ciascuno il suo (Elio Petri, 1967)
 12. Talijanski film 80-ih godina Filmovi: Non ci resta che piangere (Massimo Troisi, Roberto Benigni, 1984), Nuovo cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore, 1988)
 13. Autorski film 90-ih godina Filmovi: La vita è bella (Roberto Benigni, 1997), Così ridevano (Gianni Amelio, 1998)
 14. Suvremeni talijanski film 1 Filmovi: Il Divo (Paolo Sorrentino, 2008), Il caimano (Nanni Moretti, 2006)
 15. Suvremeni talijanski film 2 Filmovi: Gomorra (Matteo Garrone, 2008)

Ishodi učenja
 1. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u Italiji
 2. nabrojiti, razlikovati i definirati filmske rodove, vrste i žanrove na hrvatskom i talijanskom jeziku
 3. povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o filmskim razdobljima i analizirati ga u tom kontekstu
 4. upotrijebiti znanje o filmskim rodovima, vrstama i žanrova te stilskim figurama u analizi filmova
 5. upoznavanje s vrhunskim filmovima iz povijesti talijanske kinematografije, upoznavanje s analizom filmova te prikazivačkim obrascima i konvencijama tipicnima za filmski jezik, upoznavanje talijanske povijesti, kulture i društva
Metode podučavanja
Metode podučavanja vezane su za podučavanje analize i razumijevanja filma, ali i korištenja audiovizualnih materijala u nastavi. Kod studiranja stranog jezika važno je podučiti studente ne samo jeziku i lingvistici već i kulturološkim i umjetničkim posebnostima područja na kojima se određeni jezik govori. Studenti pogledaju filmove prije dolaska na nastavu, a na nastavi se analiziraju isječci iz filmova u kojima se obraća pozornost na filmski jezik, ali i kulturološke, povijesne i jezične fenomene koji se pojavljuju u filmovima. Tijekom predavanja studenti sudjeluju u diskusijama i dijelovi filmova zajednički se analiziraju. Kolegij se sastoji od predavanja i seminara. Na seminarima se posebna pozornost posvećuje tehničkim aspektima filmskog jezika te se zajedno sa studentima analiziraju inserti iz filma i objašnjavaju se osnovni elementi filmskog jezika kao što su montaža, kadrovi, planovi, rakursi, itd. Na predavanjima se uz filmološku analizu više pažnje posvećuje kulturološkoj dimenziji odabranih filmova i autora. Budući da je kolegij namijenjen studentima stranog jezika, jednaka pozornost posvećena je kulturološkim, povijesnim, filmološkim i lingvističkim aspektima.
Metode ocjenjivanja
Kod ocjenjivanja uzimaju se u obzir pohađanje i sudjelovanje u nastavi, seminarski rad i završni usmeni ispit. Za vrijeme trajanja kolegija studenti moraju napisati jedan seminarski rad koji izlažu pred kolegama prije predaje završne pisane verzije. Teme seminarskog rada vezane su za plan i program kolegija. Završna ocjena zbroj je tri ključna faktora u sljedećem omjeru: 50% usmeni ispit, 25% pohađanje nastave i zalaganje na satu (sudjelovanju u diskusijama, izlaganje seminarskog rada, i sl.), 25% pismeni seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Brunetta, G. Piero, Cent'anni del cinema italiano: dalle origini alla seconda guerra mondiale, vol. 1, Laterza, 2004
 2. Mazzoleni, Arcangelo, L' ABC del linguaggio cinematografico. Strutture, analisi e figure nella narrazione per immagini, Audino, 2010
 3. D'Amico, Masolino, La commedia all'italiana: il cinema comico in Italia dal 1945 al 1975, Il Saggiatore, Milano, 2008
 4. Micciché, Lino, Cinema italiano: gli anni '60 e oltre, biblioteca Marsilio, Venezia, 2002
Dopunska literatura
 1. Giacovelli, Enrico, Breve storia del cinema comico in Italia, Lindau, Torino, 2002
 2. Giacovelli, Enrico, La commedia all'italiana, Gremese, Roma, 1995
 3. Verdone, Mario, Storia del cinema italiano, Newton Compton, Roma, 1995
 4. Tassone A., Rizza G.,Tognolotti C., La sfida della verità. Il cinema di Francesco Rosi, 2005
 5. Panella, Giuseppe, Pier Paolo Pasolini. Il cinema come forma della letteratura, 2009
 6. Micciché, Lino, Luchino Visconti e il neorealismo, 2002

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar