Naziv
Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1998.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
198905
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj predmeta jest prikazati zbivanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju od povratka višestranačja, odnosno provođenja prvih višestranačkih parlamentarnih izbora 1990. godine, preko izbijanja srpske pobune i agresije Jugoslavenske narodne armije i srpskih pobunjenika na Republiku Hrvatsku, odnosno otpočinjanja Domovinskog rata, pa do okončanja procesa mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja u hrvatski ustavnopravni poredak u siječnju 1998. godine. Pri tome bi se obradila društvena, politička i gospodarska situacija na teritoriju RH pod kontrolom legalnih vlasti, kao i stanje na privremeno okupiranom području (tzv. Republika Srpska Krajina), s naglaskom na formiranju tamošnjih institucija vlasti, razvoju vojne sile, društvenim gibanjima, zločinima nad lokalnim hrvatskim stanovništvom, te, naposljetku, uzrocima propasti srpske paradržave u Hrvatskoj. Poseban bi naglasak, nadalje, bio na vojnoj povijesti, pri čemu bi se studentima, na temelju izvornog arhivskog gradiva i zemljovida hrvatske i srpske provenijencije, prezentirale pojedine ključne bitke Domovinskog rata.
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja. Osvrt na literaturu i izvore, ispitnu literaturu.
 2. Kriza i slom socijalizma u SFRJ. Povratak višestranačja u SR Hrvatsku. Programi i aktivnosti novoosnovanih nacionalnih stranaka (HDZ, SDS i sl.). Polarizacija hrvatsko-srpskih odnosa u zemlji uoči i nakon parlamentarnih izbora 1990. godine.
 3. Izbijanje i tijek srpske pobune u Republici Hrvatskoj od kolovoza 1990. do lipnja 1991. godine.
 4. Agresija JNA i srpskih pobunjenika na Republiku Hrvatsku ujesen 1991. godine.
 5. Vukovarska bitka. Bitka za Zadar (po izboru).
 6. Osnutak tzv. Republike Srpske Krajine i formiranje njezinih tijela vlasti (Skupština, Vlada, Kabinet predsjednika Republike i sl.).
 7. Dolazak mirovnih snaga UN-a. Zbivanja na području Republike Hrvatske pod nadzorom legalnih vlasti tijekom 1992. godine. Pregovori s pobunjenicima. Izbijanje rata u BiH.
 8. Obnova hrvatsko-srpskih neprijateljstava tijekom 1993. godine; Vojno-redarstvene operacije „Maslenica“ i „Medački džep“.
 9. Smirivanje rata 1994. godine. Sklapanje tzv. Zagrebačkog i Gospodarskog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i srpskih pobunjenika.
 10. Politička, društvena i ekonomska situacija na prostoru Republike Hrvatske pod kontrolom legalnih vlasti, kao i na okupiranom hrvatskom teritoriju tijekom prve polovice 1995. godine.
 11. Vojno-redarstvene operacije „Bljesak“ i „Oluja“
 12. Stanje na području tzv. Srpske oblasti Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema tijekom druge polovice 1995. godine. Sklapanje tzv. Erdutskog sporazuma o mirnoj reintegraciji Hrvatskog Podunavlja.
 13. Zločini u Domovinskom ratu. Ubojstva hrvatskih civila na privremeno okupiranom teritoriju Republike Hrvatske. Stradanje srpskih vojnika i civila tijekom i nakon provođenja hrvatskih vojnih operacija „Medački džep“, „Bljesak“ i „Oluja“ te pitanje sankcioniranja ratnih zločina.
 14. Politička, društvena i ekonomska situacija u Republici Hrvatskoj od sklapanja tzv. Erdutskog sporazuma do okončanja procesa mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja u hrvatski ustavnopravni poredak 1998. godine.
 15. Završna razmatranja. Ostavština 1990-ih godina i Domovinskog rata i njezin utjecaj na suvremeni razvoj Republike Hrvatske i današnje stanje njezina društva.

Ishodi učenja
 1. - ustanoviti koji su bili ključni čimbenici koji su odredili razvitak Republike Hrvatske tijekom 1990-ih godina,
 2. - utvrditi razloge izbijanja Domovinskog rata,
 3. - ustanoviti uzroke propasti samozvane Republike Srpske Krajine i srpskog ekspanzionizma u Hrvatskoj,
 4. - odgovoriti na pitanje zbog čega je lokalno srpsko stanovništvo 1995. godine masovno napustilo Republiku Hrvatsku i otišlo u progonstvo,
 5. - utvrditi utjecaj ranih 1990-ih godina i Domovinskog rata na današnju društveno-političko-ekonomsku situaciju u Republici Hrvatskoj.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Barić, Nikica: Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.-1995. Zagreb 2005. Goldstein, Ivo: Hrvatska 1918.-2008. Zagreb 2008. Marijan, Davor: Domovinski rat. Zagreb 2016. Silber, Laura, Allan Little: Smrt Jugoslavije. Opatija 1996.
Dopunska literatura
 1. 1. Antić, Ljubomir: Velikosrpski nacionalni programi: ishodišta i posljedice. Zagreb 2007. 2. Bobetko, Janko: Sve moje bitke. Zagreb 1996. 3. Boljkovac, Josip: Istina mora izaći van. Zagreb 2009. 4. Marijan, Davor: Bitka za Vukovar. Zagreb - Slavonski Brod 2004. 5. Nazor, Ante: Velikosrpska agresija na Hrvatsku 1990-ih (Republika Hrvatska i Domovinski rat: pregled političkih i vojnih događaja 1990., 1991.-1995./1998.). Zagreb 2011. 6. Pauković, Davor (ur.): Uspon i pad Republike Srpske Krajine: dokumenti. Zagreb 2005. 7. Ružić, Slaven: Djelovanje Vlade Republike Srpske Krajine 1991.-1995. Zagreb 2017. 8. Sekulić, Milisav: Knin je pao u Beogradu. Bad Villbel 2001. 9. Šarinić, Hrvoje: Svi moji tajni pregovori sa Slobodanom Miloševićem. Zagreb 1999. 10. Žunec, Ozren: Goli život-socijetalne dimenzije pobune Srba u Hrvatskoj. Zagreb 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar