Naziv
Talijanska književnost manirizma i baroka (II. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
198898
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje strukturalnih, kompozicijskih, metričkih i poetičkih značajki te književno-povijesnoga konteksta važnih talijanskih književnih djela iz druge polovice 16. i prve polovice 17. stoljeća; čitanje, parafraziranje i tumačenje tekstova u izvorniku; usvajanje i promišljanje sekundarne literature u povijesnoj perspektivi.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Doba protureformacije. Manirizam kao stilski i književnoperiodizacijski pojam.
 2. Torquato Tasso: Rime.
 3. Torquato Tasso: Gerusalemme liberata (prvi dio).
 4. Torquato Tasso: Gerusalemme liberata (drugi dio).
 5. Torquato Tasso: Aminta.
 6. Battista Guarini: Il pastor fido.
 7. Kolokvij.
 8. Barok: povijesni kontekst, poetike. Emanuele Tesauro: Il cannocchiale aristotelico.
 9. Giambattista Marino: la Lira.
 10. Giambattista Marino: Adone.
 11. Alessandro Tassoni: La secchia rapita.
 12. Tommaso Campanella: Scelta di alcune poesie filosofiche di Settimontano Squilla.
 13. Tommaso Campanella: La città del sole.
 14. Galileo Galilei: Dialogo sopra i due massimi sistemi.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. nabrojiti najvažnije autore i djela talijanske književnosti od sredine šesnaestog do prve polovice sedamnaestoga stoljeća
 2. povezati pojedina djela s temeljnim spoznajama o razmatranom književnopovijesnom razdoblju te ih analizirati u tom kontekstu
 3. upotrijebiti znanje o književnim rodovima, vrstama i žanrova, metričkim i versifkacijskim obrascima te stilskim figurama u analizi književnih tekstova od sredine šesnaestog do prve polovice sedamnaestoga stoljeća
 4. sažeti, izraziti svojim riječima na talijanskom jeziku te protumačiti osobitosti djela talijanske književnosti od sredine šesnaestog do prve polovice sedamnaestoga stoljeća
Metode podučavanja
Nastava se odvija u obliku predavanja (koja uključuju power-point prezentacije) i seminara. Pohađanje nastave je obvezatno. Sudjelovanje u seminarskome dijelu nastave vrednuje se kao dio ispita, a podrazumijeva sudjelovanje u čitanju zadanih tekstova primarne literature te izradu seminarskog rada na temu koja se dogovara s nastavnicom.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena odražava angažiranje tijekom semestra, kvalitetu seminarskog rada, uspjeh na kolokvijima i na završnom usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. Quattrocento e Cinquecento, Le Monnier Scuola, Milano, 2008.
 2. Alberto Asor Rosa, Storia europea della letteratura italiana. Seicento e Settecento, Le Monnier Scuola, Milano, 2008
Dopunska literatura
 1. G. M. Anselmi, "Aminta di Torquato Tasso", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi , Torino, 1993, str. 607-625.
 2. G. M. Anselmi, "Gerusalemme liberata di Torquato Tasso", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi, Torino, 1993, str. 627-662.
 3. P. Battista "La città del sole di Tommaso Campanella", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi , Torino, 1993, str. 725-758.
 4. A. Martini, "L'Adone di Giovanbattista Marino", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi, Torino, 1993, str. 777-797.
 5. M. L. Altieri Biagi, "Dialogo sopra i due Massimi Sistemi di Galileo Galilei", u La letteratura italiana. Le opere. 2: Dal Cinquecento al Settecento, Einaudi, Torino, 1993, str. 893-971.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar