Naziv
Uvod u muzeologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
198889
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s razumijevanjem muzeologije kao interdisciplinarne znanosti i osvijestiti različite pristupe u Zagrebu, Europi i svijetu; upoznati ih s trima razinama muzeologije - povijesnom, teorijskom i praktičnom; dati pregled osnovnih povijesnih fenomena sabiranja i nastanka muzeja u Hrvatskoj (u usporedbi sa svijetom); savladati osnovne pojmove (koncepte) teorijske muzeologije - muzealnost / značenje, muzealizacija, muzejski i baštinski predmeti, cjeline i fenomeni, pojam originala i zamjenskog predmeta, identiteti muzejskog predmeta (i baštinske cjeline); razumjeti muzeološke funkcije i muzejsku djelatnost koja se na njima temelji; dati uvid u razumijevanje institucije muzeja.

Sadržaj
 1. Uvod i definicije muzeologije u Hrvatskoj i svijetu - od veze s informacijskim i komunikacijskim znanostima do teorije baštine i studija baštine (uključujući i pojmove poput kritičke muzeologije, tzv. sajbermuzeologije i one aktivističke)
 2. Opus i stavovi važnih hrvatskih muzeologa, a od kojih su neki bili i međunarodno aktivni: Izidor Kršnjavi, Ljubo Babić, Zdenko Vojnović i Zdenka Munk, Vladimir Tkalčić, Antun Bauer i Ivo Maroević
 3. Osnovna podjela muzeologije; Povijesna muzeologija: čime se bavi i pitanja na koja odgovara
 4. Povijest nastanka zbirki i muzeja u Hrvatskoj s komparativnim događanjima u svijetu i Europi
 5. Teorijska muzeologija - temeljni pojmovi: muzealnost/ značenje i muzealizacija odnosno dodjeljivanje značenja fenomenima, cjelinama i predmetima
 6. Teorijska muzeologija - muzejski predmet kao izvor i prijenosnik informacija te komunikacijski objekt
 7. Pojam zamjenskog predmeta, originalnog i autentičnog te kopije i krivotvorine (tipologija krivotvorina)
 8. Kulturni identitet i identiteti muzejskog predmeta
 9. Sustav muzeoloških funkcija - zaštita, istraživanje i komunikacija
 10. Muzeološka funkcija zaštite i njena praktična područja djelovanja
 11. Muzeološka funkcija komunikacije i osnovni oblici muzejske komunikacije
 12. Muzejska izložba - pojam i različite tipologije s posebnim zaustavljanjem na stalnim, povremenim i virtualnim izložbama
 13. Ustanova muzeja - promjene definicija i poslanja, vrste muzeja i njihova pojava u odnosu na različite društvene okolnosti
 14. Organiziranost muzejske djelatnosti u svijetu i u Hrvatskoj - zakonodavstvo, etika, mreže i udruge
 15. Zaključno predavanje ili treba li nam kritičko preispitivanje muzeologije, posebice u odnosu na jačanje segmenta virtualno rođene baštine

Ishodi učenja
 1. dosjetiti se svih osnovnih razumijevanja muzeologije (od vezanosti uz informacijske i komunikacijske znanosti do teorije muzeja) i njenih vidova
 2. dosjetiti se i objasniti osnovne fenomene nacionalne povijesne muzeologije
 3. sjetiti se osnovnih pojmova teorijske muzeologije – muzejski predmet/predmet baštine kao znak i njegovi identiteti - i objasniti ih na konkretnim baštinskim fenomenima
 4. objasniti sustav muzeoloških funkcija te osnovne pojmove i fenomene koji se pojavljuju unutar njih
 5. objasniti pojam i organizacijsku strukturu muzeja te razvoj muzejske dječatnosti u RH
 6. Pronaći, vrednovati i primijeniti informacije i/ili informacijske izvore
 7. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 8. Identificirati, klasificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
Metode podučavanja
Predavanja, kritičko čitanje literature, seminarski rad na pojedinim zadacima - kritičkom razumijevanju pojedinih segmenata baštine (teška baština, nematerijalna baština i sl) te terenska nastava u pojedinim baštinskim točkama i institucijama.
Metode ocjenjivanja
Vrednovanje nazočnosti i aktivnosti na predavanjima; ocjenjivanje većeg seminarskog rada; pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Babić, D. O muzeologiji, novoj muzeologiji i znanosti o baštini. Ivi Maroeviću baštinici u spomen. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2009.
 2. Maroević, I. Uvod u muzeologiju. Odabrane stranice: 91-93, 13-16, 51-65, 91-93, 96-100, 116-118, 120-121, 132-135, 155-161, 169-174, 199-205, 233-235. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1994.
 3. Key Concepts in Museology. Paris: ICOFOM, 2010. Obraditi sljedeće pojmove: Communication, Mediation (interpretation), Museal, Musealisation, Museology, Object (museum), Preservation, Research http://www.icom-italia.org/wp-content/uploads/2018/02/ICOMItalia.KeyconceptsofMuseology.Pubblicazioni.2010.pdf (10.10.2019).
 4. Vujić, Ž. Korisnički aspekt u sustavu Ive Maroevića: od pažljive analize do smjernica dopune. Ivi Maroeviću baštinici u spomen. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2009.
 5. Vujić, Ž. Korisnički aspekt u sustavu Ive Maroevića: od pažljive analize do smjernica dopune. Ivi Maroeviću baštinici u spomen. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2009.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar