Naziv
Indoeuropska mitologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
67323
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Na ovom kolegiju kritički ćemo čitati tekstove relevantne za rekonstrukciju indoeuropske religije i mitologije. Tekstovi se čitaju u prijevodu, uz ilustraciju originala. Usporedbom i etimološkim analizama vjerske terminologije i frazeologije dolazi se do zaključaka o naravi i strukturi indoeuropske religije.
Sadržaj
 1. Germanska mitologija; Merseburške bajalice.
 2. Grčka mitologija. Homer i Hesiod.
 3. Grčka mitologija. Ostali tekstovi.
 4. Baltoslavenska mitologija; odabrani slavenski folklorni tekstovi
 5. Baltoslavenska mitologija; odabrane litavske i latvijske daine, slavenski folklorni tekstovi
 6. Što se može znati o indoeuropskim božanstvima?
 7. Što se može znati o indoeuropskoj žrtvi?
 8. Što se može znati o indoeuropskoj eshatologiji i kozmologiji?
 9. Vedska mitologija; odabrani odlomci iz RG-vede; himne Indri.
 10. Vedska mitologija; odabrani odlomci iz RG-vede. Himne Agniju i Ušas
 11. Vedska mitologija; odabrani odlomci iz RG-vede. Himne ostalim bogovima.
 12. Avestička mitologija; odabrani odlomci iz Aveste
 13. Italska mitologija; Iguvinske tablice, Katon, Livije
 14. Keltska mitologija: Cezarova svjedočanstva, irske sage, Mabinogi
 15. Germanska mitologija; odabrani odlomci iz Edde

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći nabrojati glavne tekstove na starim indoeuropskim jezicima koji su relevantni za rekonstrukciju indoeuropske mitologije
 2. Studenti će moći primijeniti metodologiju indoeuropske poredbene lingvistike na rekonstrukciju fragmenata tekstova na indoeuropskom prajeziku
 3. Studenti će moći kritički uspoređivati elemente mitologije indoeuropskih naroda (prije svega vedskih Indijaca, Grka, Rimljana, Kelta i Germana).
 4. Studenti će moći rekonstruirati glavne lekseme povezane sa semantičkim poljem religije u indoeuropskom prajeziku (teonimi, žrtva, vjera u zagrobni život, kozmogonija, eshatologija, itd.).
 5. Studenti će moći kritički analizirati izvore za rekonstrukciju ie. mitologije.
 6. Studenti će se upoznati s osnovnim teorijama iz poredbene mitologije.
 7. Studenti će steći kompetencije za razumijevanje metodologije poredbenog proučavanja kulture.
Metode podučavanja
Predavanja i seminar.
Metode ocjenjivanja
Studenti izlažu i predaju seminarski rad koji će nastavnik ocijeniti.

Obavezna literatura
 1. Ranko Matasović, A reader in Indo-European Religion. (skripta dostupna na www.ffzg.hr/~rmatasov)
 2. J. Puhvel: Comparative Mythology, J. Hopkins University Press, Baltimore 1989.
 3. J. Mallory: Indoeuropljani. Zagonetka njihova podrijetla, ŠK, Zagreb 2005.
 4. M. L. West: Indo-European Poetry and Myth, Oxford University Press, Oxford 2008.
Dopunska literatura
 1. J. Mallory & D. Q. Adams (eds.), 1997. The Encyclopaedia of Indo-European Culture, Chicago: Fitzroy Dearborn.

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar