Naziv
Informacijske tehnologije u obrazovanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
4
Šifra
120099
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Auditorne vježbe
15

Cilj
Kolegij će studente upoznati s teorijskim spoznajama i praktičnim primjenama informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu.
Sadržaj
 1. Powerpoint
 2. Powerpoint
 3. Powerpoint
 4. KOLOKVIJ
 5. Izrada web stranica
 6. Izrada web stranica
 7. Izrada web stranica
 8. KOLOKVIJ
 9. Elektroničko učenje
 10. Elektroničko učenje
 11. Elektroničko učenje
 12. KOLOKVIJ
 13. ISPRAVAK KOLOKVIJA
 14. Završno predavanje
 15. Uvodno predavanje

Ishodi učenja
 1. objasniti osnovnu terminologiju vezanu uz informacijske tehnologije
 2. definirati osnovne koncepte, procese i metode rada s elektroničkim sadržajima
 3. primjenjivati osnove alata za izradu prezentacija
 4. upotrijebiti osnove alata za izradu mrežnih stranica
 5. definirati teorijske spoznaje i načine praktične primjene informacijsko-komunikacijskih tehnologija u odgojno-obrazovnom procesu
 6. Sudjelovati i osmišljavati koncepciju u vođenju informacijske i informatičke politike u svojoj sredini
 7. Sintetizirati, integrirati i predlagati primjenu informatičkih, informacijskih i logičkih modela u procesu jezičnog inženjeringa, računalne obrade jezika, leksikografije i strojnog i strojno potpomognutog prevođenja te prenosi u nastavni proces
 8. Pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 9. Prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz područja te ih uključiti u nastavni plan i program
 10. Prikupiti i interpretirati relevantne podatke iz podučja te ih uključiti u nastavni plan i program
Metode podučavanja
Predavanja
Vježbe
Praktičan rad
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit
Provjera praktičnih vještina

Obavezna literatura
 1. Newhouse, P.: The impact of ICT on learning and teaching. Perth: Specialist Educational Services, 2002.
 2. McLuhan, M.: Razumijevanje medija – mediji kao čovjekovi produžeci. Zagreb: Golden Marketing – Tehnička knjiga, 2008.
 3. Dryden,G., Vos, J.: Revolucija u učenju - Kako promijeniti način na koji svijet uči. Zagreb: Educa, 2001.
 4. Encyclopedia of educational technology, http://coe.sdsu.edu/eet/articles/webfonts/index.htm
 5. ICT in the curricullum, http://www.det.wa.edu.au/education/cmis/eval/curriculum/ict/index.htm
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar