Naziv
Informacijski izvori i sustavi u arhivima
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
117582
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Studenti se upoznaju s načinima informatizacije arhiva, osposobljavaju se za korištenje informacijskim sustavom arhiva i njegovo oblikovanje, upoznaju se s evidencijama u arhivima te s informacijskim projektima vezanim uz arhive.
Sadržaj
 1. Uloga i značenje arhiva u suvremenome društvu
 2. Informatizacija arhiva i otvaranje arhiva javnosti
 3. Informacijska uloga arhiva
 4. Propisi i praksa vezani uz pravo na pristup informacijama i zaštitu podataka u arhivima
 5. Djelatnosti i usluge informacijske službe u arhivima
 6. Organizacija, iskoristivost i komunikacija informacijskih resursa arhiva javnosti
 7. Raspoloživi informacijskih resursi i referentni izvori za pružanje informacija o arhivskome gradivu u Hrvatskoj
 8. Web stranice, baze podataka i drugi računalni izvori u hrvatskim arhivima
 9. Evidencije u arhivima
 10. Arhivi i internet
 11. Mrežni informacijski arhivski sustavi
 12. Registri, baze podataka i drugi relevantni međunarodni arhivski izvori
 13. Informacijski projekti vezani uz arhive
 14. HAIS - Hrvatski arhivski informacijski sustav
 15. Unošenje i pretraživanje podataka u sustavu HAIS

Ishodi učenja
 1. Razumjeti i tumačiti ulogu i značenje arhiva u suvremenome društvu
 2. Poznavati informacijsku ulogu arhiva
 3. Organizirati, iskoristiti i komunicirati informacijske resurse arhiva javnosti
 4. Konceptualizirati mrežni informacijski arhivski sustav
 5. Primjenjivati informacijskih resurse i referentne izvore za pružanje informacija o arhivskome gradivu
 6. Organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore
 7. Procjenjivati informacijske potrebe i planirati odgovarajuće službe i usluge
 8. Razvijati usluge i programe za korisnike
 9. Procjenjivati informacijske potrebe odgovarajućih službi
 10. Provoditi marketinške postupke u svrhu komunikacije s javnošću
Metode podučavanja
predavanja, seminari
Metode ocjenjivanja
- ispit 60%
- seminar 30%
- zalaganje na satu 10%

Obavezna literatura
 1. Lemić, Vlatka. Arhivi i arhivistika za suvremenog korisnika, Zagreb: Naklada Ljevak, 2016.
 2. Lemić, Vlatka; Čabrajić, Hrvoje, Managing and Presenting Digital Content in the ARHiNET System // The Future of Info rmation Services: INFuture 2009 – Digital Information and Heritage / Seljan, Sanja ; Stančić, Hrvoje (ur.). Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, 2009. str. 95-104
 3. Čabrajić, Hrvoje; Lemić, Vlatka. Informatizacija informacijsko-evidencijskog sustava arhivske službe u Hrvatskoj. // Tehnički in vsebinski problemi klasičnega in elektronskoga arhiviranja : 6. Zbornik referatov dopolnilnega izobraževanja s področij arhivistike, dokumentalistike in informatike v Radench od 28. marca do 30. marca 2007. Maribor : Pokrajinski arhiv Maribor, 2007, str. 53-62
 4. Lemić, Vlatka. Registar arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske // 10. Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji, Poreč, 22-24. studenoga 2006.: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / Marinković Zenić Ivana, Willer Mirna (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007. 69-75
 5. Lemić, Vlatka. Arhivi i Internet : nove mogućosti dostupnosti i korištenja arhivskoga gradiva. Arhivski vjesnik. 45 (2002), str. 207-218
Dopunska literatura
 1. Delmas, Bruno. Archival science facing the information society. // Archival science 1, 1 (2001), str. 25-37
 2. Pugh, Mary Jo. Providing reference services for archives and manuscripts. Chicago : The Society of American Archivists, 1992.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij