Naziv
Institucije i organizacije EU
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124289
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti će u okviru ovog kolegija dobiti pregled povijesti nastanka Europske unije, njenih najvažnijih organa i institucija te uvid u važne perspektive političkog razvoja.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Povijest Europske unije (ujedinjenje, proširenje, reforme)
 3. Povijest Europske unije (ujedinjenje, proširenje, reforme)
 4. Povijest Europske unije (ujedinjenje, proširenje, reforme)
 5. Europska komisija
 6. Europski savjet
 7. Europski parlament
 8. Postupak donošenja zakona
 9. Ostale institucije EU-a: Gospodarsko vijeće; Vijeće europska općina i regija; Europski sud; Europski revizorski sud
 10. Ostale institucije EU-a: Europska središnja banka, Investicijska banka
 11. EU nakon 2008, Hrvatska u EU-u
 12. Aktualne teme i vijesti iz Europske unije – Diskusija
 13. Aktualne teme i vijesti iz Europske unije – Diskusija
 14. Aktualne teme i vijesti iz Europske unije – Diskusija
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Može opisati ključne događaje za Europsku uniju i njezinu povijest.
 2. Shvaća ustroj i način funkcioniranja institucija EU.
 3. Ima uvid u aktualna kretanja i reformska nastojanja unutar EU.
 4. Može razumjeti aktualne rasprave i u diskusiji zastupati stajališta.
Metode podučavanja
Frontalna nastava, grupni i individualni rad, diskusije
Metode ocjenjivanja
Prisutnost u nastavi, ispit

Obavezna literatura
 1. Siegmar Schmidt, Wolf Schünemann: Europäische Union. Eine Einführung. Stuttgart 2013
 2. Frank R. Pfetsch: Die Europäische Union. Eine Einführung. Geschichte, Institutionen, Prozesse, UTB Verlag, Stuttgart 2005
 3. Johannes Pollack, Johannes, Peter Slominski (ur.): Das politische System der EU, UTB Verlag, Stuttgart 2006
 4. Guido Tiemann et al.: Die EU und ihre Bürger. Wien 2011
 5. Andreas Maurer: Parlamente in der EU. Wien 2012
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij