Naziv
Interkulturalni seminar 1 - Kriminalroman - interkulturell
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
131570
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
U sklopu kolegija bit će riječi o žanrovskom određenju kriminalističkog romana i njegovim poetološkim pretpostavkama u 20. i 21. stoljeću. Povrh toga, prikazat će se razvoj interkulturnog kriminalističkog romana koji posreduje sliku promijenjenoga njemačkog društva. Težište kolegija bit će na prikazu glavnih razvojnih tendencija kriminalističkog romana u prostoru susreta različitih kultura.
Sadržaj
 1. Dogovor o silabusu i raspored zadataka.
 2. Kriminalistički roman: određenje i interkulturna teorija književnosti.
 3. Začeci socijalnoga kriminalističkog romana – povijesni pregled: 20. stoljeće.
 4. Preteča društveno angažiranoga kriminalističkog romana: F. Glauser: Wachtmeister Studer
 5. Preteča društveno angažiranoga kriminalističkog romana: F. Glauser: Wachtmeister Studer
 6. F. Dürrenmatt: Das Versprechen. Društvo u kriminalističkom romanu
 7. F. Dürrenmatt: Das Versprechen. Društvo u kriminalističkom romanu
 8. Grad i granica u kriminalističkom romanu: Veit Heinichen: Totentanz.
 9. Grad i granica u kriminalističkom romanu: Veit Heinichen: Totentanz.
 10. Društveni sukobi u kriminalističkom romanu: W. Haas: Der Knochenmann 1
 11. Društveni sukobi u kriminalističkom romanu: W. Haas: Der Knochenmann 1
 12. Prikaz drugoga u kriminalističkom romanu: J. Arjouni: Kismet.
 13. Prikaz drugoga u kriminalističkom romanu: J. Arjouni: Kismet.
 14. Pravni diskurs kriminalističkoj prozi: F. v. Schirac: Verbrechen.
 15. Kriminalistički žanr u 21. stoljeću: interkulturni pristup žanru.

Ishodi učenja
 1. usporediti medijsku i jezičnu komunikaciju zemalja njemačkoga govornog područja u krimi-romanu
 2. oblikovati odgovarajući stručni odnosno znanstveni rad
 3. kritički prosuđivati kulturne, društvene i povijesne pojave na njemačkome govornom području u 20. stoljecu
 4. prepoznati, objasniti i ilustrirati međukulturne književne procese
Metode podučavanja
predavanje, referati polaznika, diskusija o primarnoj i sekundarnoj literaturi.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni pohađati predavanje, redovito čitati prema rasporedu rada, sudjelovati u raspravi i pripremiti jedno usmeno izlaganje. Kolegij završava seminarskim radom.

Obavezna literatura
 1. F. Glauser: Wachtmeister Studer
 2. Dürrenmatt: Das Versprechen.
 3. Veit Heinichen: Totentanz
 4. Haas: Der Knochenmann
 5. J. Arjouni: Kismet.
 6. F. v. Schirac: Verbrechen
Dopunska literatura
 1. Jochen Vogt: Der Kriminalroman
 2. Peter Nusser: Der Kriminalroman. Stuttgart/Weimar: Metzler 1992.
 3. Lüsebrink, Hans-Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij