Naziv
Interpolacije 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
131618
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje interpolacije moderne arhitekture u povijesna gradska središta u Hrvatskoj. Interpolacije na Trgu maršala Tita u Zagrebu u 20. stoljeću. Samostalna izrada pismenih seminarskih radova.
Sadržaj
 1. 11. tjedan Predavanje + seminar: 4.2. Stvaranje teorijskih sinteza (4.2.3. Radovan Ivančević – „Fiksirati 'obavezni minimum' funkcionalne logike i oblikovne kvalitete“, 1967.; 4.2.4. Antoaneta Pasinović – „Suradnja na razini analize, pa i sinteze“, 1969.; 4.2.5. Tomislav Premerl – „Svaki zahvat donosi novu vrijednost mijenjajući stare odnose“, 1969.)
 2. 12. tjedan Predavanje + seminar: 4.3. Anketa „Suvremena arhitektura i kulturno nasljeđe“ u časopisu „Arhitektura“, 1969.; 4.4. Ivo Maroević – Teorija interpolacije „struktura i shvaćanja našeg vremena u povijesne prostorne strukture“; 1975.–1977.; 1986.
 3. 13. tjedan Predavanje + seminar: 4.5. Zgrada „Željpoha“ od 1980-tih godina do danas (4.5.1. Zelena Arhitektura – Interpolacije, 1983.; 4.5.2. Nakon dvadeset godina …; 4.5.3. Natječaj za redizajn zgrade, 1989.)
 4. 14. tjedan Predavanje + seminar: 4.5. Zgrada „Željpoha“ od 1980-tih godina do danas (4.5.4. Snješka Knežević – Od limenke do kristalne kocke vedrine, sredina 1990-tih; 4.5.5. Stanko Fabris – Transparentan stakleni kubus, 1996.; 4.5.6. Natječaj za Muzičku akademiju, 2003.)
 5. 15. tjedan Predavanje + seminar: Zaključak
 6. 1. tjedan Predavanje + seminar: Interpolacije na Trgu maršala Tita u Zagrebu od 1900 do 2000. (1.1. Geneza Trga maršala Tita, 1850.–1970.; 1.1.1. Od livade do trga, 1850.–1900.; 1.1.2. Vjekoslav Bastl i Viktor Kovačić na trgu, 1900.–1910.; 1.1.3. Juraj Denzler, 1960.–1970.; 1.1.4. Ivan Kožarić: „Prizemljeno sunce“ među urbanim neurastenicima, 1970.)
 7. 2. tjedan Predavanje + seminar: 1.2. Neizvedeni projekti za Oficirski dom, 1911.–1938. (1.2.1. Hugo Ehrlich za Ehrlich & Kovačić, 1911.; 1.2.2. Hugo Ehrlich, oko 1921.–1923.; 1.2.3. Hugo Ehrlich & Alfred Albini za arhitektonsko poduzeće Huge Ehrlicha, oko 1924.–1926.; 1.2.4. Hugo Ehrlich i Mladen Kauzlarić za arhitektonsko poduzeće Huge Ehrlicha, oko 1926.–1930.; 1.2.5. Amedeo Carnelutti za poduzeće Braća Carnelutti, 1926.)
 8. 3. tjedan Predavanje + seminar: 1.2. Neizvedeni projekti za Oficirski dom, 1911.–1938. (1.2.6. Vilko Ebert, 1927.; 1.2.7. Juraj Denzler, 1934.; 1.2.8. Juraj Denzler, 1938.; 1.2.9. Alfred Albini; 1.2.10. Vladimir Turina, 1937.; 1.2.11. Od figuracije prema apstrakciji, 1911.–1938. )
 9. 4. tjedan Predavanje + seminar: 1.3. Trg maršala Tita – homogen ili heterogen ambijent?; (1.4. Ivan Zemljak – Trg kao „posljednja etapa umirućeg klasičnog svijeta“; 1954.; 1.5. Drago Ibler – Projekt nebodera protiv kojeg su bili svi; 1954.–1955.)
 10. 5. tjedan Predavanje + seminar: 1.6. Urbanističko-arhitektonski natječaj Ilica – Mihanovićeva – „Rušenja u ime dobrih namjera“; 1958. (1.6.1. Vladimir Turina , „Kronični prometni problem centra Zagreba“;1.6.2. Božidar Rašica , „Periferija“ iza uličnih fasada“;1.6.3. Ivan Vitić, „Svaki promet osim pješačkog treba ukloniti iz Ilice“;1.6.4. Ocjenjivačka komisija Dobrović – Ibler – Kolacio – Ravnikar i Grgo Gamulin o natječaju)
 11. 6. tjedan Predavanje + seminar: 2. Arhitekt Stanko Fabris – Projekt i izgradnja zgrade Željpoha, 1961.–1964. (2.1. Neizvedeni projekt za poduzeće Grafika , 1957.; 2.2. Projekt poslovne zgrade Željpoha; 2.3. Izbor materijala na pročelju; 2.4. Plenum arhitekata i urbanista – Zaustavite Stanka Fabrisa)
 12. 7. tjedan Predavanje + seminar: 3. Rasprave o interpolaciji na Trgu maršala Tita (3.1. Grgo Gamulin, „Zgrada je apsurd na krivome mjestu“; 1962.–1963.; 3.2. Milan Prelog, „Gorčina jednog nepotrebnog poraza“, 1962.; 3.3. Vladimir Turina, „Prelamati tamo gdje se prelamati mora“, 1961.–1962.)
 13. 8. tjedan Predavanje + seminar: 3. Rasprave o interpolaciji na Trgu maršala Tita (3.4. Radovan Ivančević, „Bezlično i bezizražajno djelo“, 1963.; 3.5. Alfred Albini, „Preoštro zahvaćeno u problematiku našeg doba“, 1963.; 3.6. Antoaneta Pasinović, „Okvirna vertikala postoji, ali ne obrubljuje“, 1963.; 3.7. Boris Magaš, „Negiran koncept, mjerilo, proporcije i kolorit urbanog prostora“, 1964.)
 14. 9. tjedan Predavanje + seminar: 4. Nakon rasprava (4.1. Osnivanje Zavoda za zaštitu i polemika Ostrogović–Prelog, 1962.–1963.)
 15. 10. tjedan Predavanje + seminar: 4.2. Stvaranje teorijskih sinteza (4.2.1. Grgo Gamulin – „Europski gradovi kao tragične riznice pouka“, 1962.; 1964.–1965.; 4.2.2. Milan Prelog – „Planiranje novog i „staro“, 1967.)

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Predavanje: powerpoint prezentacije
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave i Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. JURIĆ, Zlatko & VUKADIN, Ana, Zgrada Željpoha u Zagrebu – rasprave o arhitektonskoj interpolaciji, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Zagreb, 2011., 1 – 159
 2. MAROEVIĆ, Ivo; O nekim novim pogledima na interpolacije; "Arhitektura", Zagreb, ; XXXVI/1983, 184-185; str. 27 – 31
 3. ŠEGVIĆ, Neven; Interpolacija – osnovni oblikovni element grada; "Arhitektura", Zagreb, ; XXXVI/1983, 184-185; str. 23 – 25
 4. FILIPOVIĆ, Nikola; Interpolacija: sa ili bez propozicija; "Arhitektura", Zagreb, ; XXXVI/1983, 184-185; str. 42 – 45
 5. PREMERL, Tomislav; Svaka je Arhitektura interpolacija – o interpolacijama zagrebačke međuratne arhitekture; "Arhitektura", Zagreb, ; XXXVI/1983, 184-185; str. 70 – 75
 6. JURAČIĆ, Dražen; O zagrebačkim donjogradskim interpolacijama; "Arhitektura", Zagreb, ; XXXVI/1983, 184-185; str. 76 – 81
 7. IVANČEVIĆ, Radovan; Interpolacija: međuvrijednost među vrijednostima ili krivotvorina; "Arhitektura", Zagreb, ; XXXVI/1983, 184-185; str. 82 – 85
 8. IVANČEVIĆ, Radovan; “Staro” i “novo” u arhitekturi i urbanizmu; “Život umjetnosti”; Zgb, 1967, 5, 61 - 68
 9. ***; Suvremena Arhitektura i kulturno nasljeđe, “Arhitektura”, Zagreb, XXIII/1969, 101, 4 - 16
 10. GAMULIN, Grgo; Arhitektura u regiji; Zagreb, 1967; str. 109 – 126 / 205 – 212 / 213 - 248
 11. PRELOG, Milan; Planiranje novog i “staro”; “Prostor – Vrijeme”; GZH, Zagreb, 1991.; str. 31 - 50
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar