Naziv
Interpolacije I
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
131617
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje i savladavanje osnovnih teorijskih pojmova o interpolaciji moderne arhitekture u povijesna središta Europskih gradova. Upoznavanje temeljne stručne terminologije. Samostalna izrada pismenih seminarskih radova.
Sadržaj
 1. 10. tjedan Predavanje + seminar: Metoda prilagođavanja
 2. 11. tjedan Predavanje + seminar: Metoda prilagođavanja
 3. 12. tjedan Predavanje + seminar: Metoda Naglašavanja
 4. 13. tjedan Predavanje + seminar: Metoda Naglašavanja
 5. 14. tjedan Predavanje + seminar: Metoda kontrasta
 6. 15. tjedan Predavanje + seminar: Zaključak
 7. 1. tjedan Predavanje + seminar: 1. Povijesn iuvod: Adolf Loos i Le Corbusier, 2. Značenje pojma interpolacije; 3. Konglomeratna vrijednost
 8. 2. tjedan Predavanje + seminar: 3. Drugi svjetski rat – razaranja gradova u Europi (Berlin, London)
 9. 3. tjedan Predavanje + seminar: 4. Hrvatska iskustva poslije 1945.
 10. 4. tjedan Predavanje + seminar: Definiranje pojmova arhitektura – graditeljstvo – građevinarstvo: Pevsner – Watkin – Sutton,
 11. 5. tjedan Predavanje + seminar: Teorija prof. dr. sc. I. Maroevića, 1977-1984
 12. 6. tjedan Predavanje + seminar: 5. Tri grupe problema,
 13. 7. tjedan Predavanje + seminar: 5.1. Zakonitosti, 5.1.1. Objektivna valorizacija, 5.1.2. Subjektivna valorizacija, 5.1.3. Identificiranje s prostorom, 5.1.4. Vlastitost izražavanja;
 14. 8. tjedan Predavanje + seminar: 5.2. Metode Za svaku pojedinu metodu analizirat će se primjeri interpolacije suvremene arhitekture (Novi modernizam, high-tech, racionalizam, postmoderna, novi klasicizam, minimalizam) u Beču, Parizu, Londonu, Berlinu i Stockholmu
 15. 9. tjedan Predavanje + seminar: Metoda Faksimila

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Predavanja: powerpoint prezentacije
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. MAROEVIĆ, Ivo; Sadašnjost baštine; DPUSRH; Zagreb; 1986; str. 189 – 250
 2. STEELE, James; Architecture today; Phaidon Press; London; 1997;
 3. TZONIS, Alexander and LEFAIVRE, Liane, Architecture in Europe since 1968: Memory and Invention; Thames and Hudson; London; 1997;
 4. KOSTOF, Spiro; A History of Architecture – Settings and Rituals; Oxford University Press; New York – Oxford; 1995;
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar