Naziv
Arhitektonsko rekonstruiranje u Europi u 20. i 21. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
125506
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s fenomenima arhitektonskog rekonstruiranja u Europi od kraja 19. do početka 21. stoljeća. Proučavanje teorijskih spisa, aktera, projekata, ostvarenja, zbivanja prije i nakon dvaju globalnih sukoba i pada Berlinskoga zida. Uklapanje profesionalnih reakcija u društveno-političke kontekste.
Sadržaj
 1. Uvod: historijski i filozofski temelji modernom arhitektonskom konzerviranju
 2. Arhitektonsko rekonstruiranje u Europi od kraja 19. stoljeća do 1914.
 3. Spomenici i gradovi Europe nakon 1914
 4. Razaranje, pamćenje i rekonstruiranje između dva svjetska rata
 5. Vrhunac totalitarnih uprava, upravljanje pamćenjem i problemi rekonstrukcije nakon 1945.
 6. Teorijska razmatranja o rekonstrukcijama u Italiji, 1944-1964.
 7. Prvi kolokvij.
 8. Arhitektonsko rekonstruiranje u Poljskoj nakon Drugoga svjetskog rata
 9. Oživljavanje Njemačke nakon 1945.: Obnova i rekonstruiranje
 10. Arhitektonsko rekonstruiranje nakon 1945: od preživljavanja zajednica do konstruiranja povijesti
 11. Arhitektonsko rekonstruiranje od 1960-ih do 1980-ih godina
 12. (Re)konstruiranje pamćenja prije i nakon propasti Istočnoga bloka
 13. Arhitektonske rekonstrukcije u suvremenoj Europi
 14. Arhitektonsko rekonstruiranje u suvremenoj Europi - zaključak
 15. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. savladati terminologiju arhitektonskoga rekonstruiranja
 2. upoznati društvena zbivanja koja su uvjetovala arhitektonske rekonstrukcije
 3. poznavati glavne aktere, projekte i zbivanja u post-traumatskim zbivanjima u Europi
 4. razlikovati načela obnove i rekonstruiranja
Metode podučavanja
Predavanja, seminari (prezentacije studenata, rasprava o tekstovima), terenski rad.
Metode ocjenjivanja
Redovitost pohađanja, zalaganje na seminarima i raspravama o tekstovima, ocjene iz kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Miles Glendinning, The Conservation Movement: A History of Architectural Preservation: Antiquity to Modernity, Abingdon 2013.
 2. Sažeci predavanja (Lecture abstracts by lecturer)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. smjer Istraživački, Modul moderna i suvremena umjetnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. smjer Istraživački, Modul umjetnost antike i srednjeg vijeka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. smjer Istraživački, Modul umjetnost renesanse i baroka, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar