Naziv
Islamska civilizacija (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
47056
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Upoznati studente s povijesnim pretpostavkama nastanka i širenja islama te s temeljnim pojmovima i kulturno-povijesnim karakteristikama islama i islamske civilizacije.
Sadržaj
 1. Uvod. Temeljni pojmovi: islamski svijet i islamska civilizacija.
 2. Predislamska Arabija i Bliski istok.
 3. Muhammed: prorok i državnik
 4. Kur'an: sveta knjiga i njen povijesni kontekst
 5. Hadis: tradicija
 6. Islamsko pravo i njegovo formiranje
 7. Islam poslije Muhammeda: razdoblje "pravovjernih kalifa"
 8. Omejadski Kalifat I
 9. Omejadski Kalifat II
 10. Abasidska revolucija i uspostava Abasidskog Kalifata
 11. Abasidski Kalifat - zlatno doba klasičnog islama
 12. Raskoli u islamu i pojava šiizma
 13. Muslimanska država i njeni nemuslimani
 14. Crusades and encounters with the West
 15. Zaključak. Svijet klasičnog islama

Ishodi učenja
 1. Navesti i objasniti temeljne pojmove islama i islamske civilizacije.
 2. Objasniti fenomen pojave islama i njegov uspjeh
 3. Razumijeti formiranje i funkcioniranje islamskog prava
 4. Poznavati povijesni razvoj islamkih carstava od Omejada do Abasida
 5. Razumijeti odnos islamskog svijeta sa Zapadom u srednjem vijeku
 6. Razumijeti položaj nemuslimana u klasičnoj muslimanskoj državi
Metode podučavanja
Predavanje, čitanje i analiziranje odabrane literature, pisanje i izlaganje seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se: redovno prisustvo studenta (15%) i aktivno sudjelovanje u nastavi (15%); seminarski radovi (10%) i njihova usmena prezentacija (15%) i završni pismeni ispit – test (30%) i usmeni (15%).
Završna ocjena uključuje vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra iskazanih preko spomenutih obveza.

Obavezna literatura
 1. Hiti, Filip, Istorija Arapa, I.P. “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1967. (ili druga izd.)
 2. Nerkez Smailagić, Leksikon islama (Sarajevo: Svjetlost, 1990)
 3. Armstrong, Karen, Islam: kratka povijest, Alfa, Zagreb, 2008.
Dopunska literatura
 1. Espositto, John L, Što bi svatko trebao znati o islamu, Zagreb, 2003.
 2. John L. Espositto, The Oxford History of Islam (New York: Oxford University Press, 2000) (srpsko ćirilićno izdanje: Oksfordska istorija islama, 2. izd. (Beograd: Clio, 2016)
 3. Henri Laoust, Raskoli u islamu (Zagreb: Naprijed, 1989)

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar