Naziv
Italo Calvino od neorealizma do postmodernizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
171590
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Opus Calvinove proze kronološki se kreće u rasponu od kasnih 40-ih do 90-ih godina 20.st. Kolegij nudi uvid u širi kulturni kontekst, kao i u književne pravce u talijanskoj kulturi sredinom te koncem 20. st. (neorealizam, neoeksperimentalizam, neoavangarda, postmodernizam). Kroz analizu Calvinovih romana, izabranih novela i eseja, predstavit će se pojmovi "pomaknute perspektive" te "patosa odmaka", koji se ujedno mogu tumačiti i kao specifična obilježja Calvinove proze u kontekstu talijanske kulture polovicom 20.st.
Sadržaj
 1. Opći nacrt kolegija i dogovor o načinu rada. Upute za pisanje seminarskog rada. Pregled kritičke bibliografije. Talijanska književnost i neorealizam
 2. Talijanska književnost i neorealizam. Neorealizam i roman "Il sentiero dei nidi di ragno"
 3. Bajkoviti neorealizam: roman "Il sentiero dei nidi di ragno"
 4. Postneorealističko razdoblje: zbirka "Gli amori difficili"
 5. "Trilogia della modernità“: političko-etička problematika u pripovijestima "La nuvola di smog" i "La speculazione edilizia"
 6. "Trilogia della modernità“: političko-etička problematika u pripovijesti "La giornata di uno scrutatore"
 7. Talijanske bajke i trilogija "I nostri antenati"
 8. Prosvjetiteljski projekt i „pathos della distanza“: "Il barone rampante"
 9. Prosvjetiteljski projekt i i odnos pisanja i življenja: "Il cavaliere inesistente"
 10. Znanost, mit i priča: "Le cosmicomiche" i "T con zero"
 11. Godine neoavangarde: kombinatorička književnost ("Le città invisibili")
 12. Od neoavangarde prema postmodernizmu: "Se una notte d'inverno un viaggiatore" I
 13. Od neoavangarde prema postmodernizmu: "Se una notte d'inverno un viaggiatore" II
 14. Roman o romanima: "Se una notte d'inverno un viaggiatore" III
 15. Zaključak

Ishodi učenja
 1. Primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumacenju Calvinovih proznih djela
 2. Kritički prosuđivati o Calvinovim djelima na temelju usvojenih književnokritickih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 3. Samostalno istražiti odabrani korpus Calvinovih tekstova uz pomoć književnokriticke i teorijske literature te sustavno izložiti zaključke
 4. Samostalno izabrati književnokriticku literaturu i primijeniti je u analizi Calvinovih i drugih tekstova
Metode podučavanja
Predavanje, seminarska analiza
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuju se: seminarsko izlaganje, seminarski rad, pisani i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. 1. poglavlje o neorealizmu u talijanskoj književnosti - poglavlje o Calvinu iz književnopovijesnog pregleda, predlaže se: Il sistema letterario. Letteratura italiana, Principato, Milano, 1992 ili Il filo rosso 4, Laterza, Roma-Bari, 2006 2. jedna od predloženih kritičkih monografija o Calvinu: G. Bonura, Invito alla lettura di Calvino, Milano, Mursia, 1972 G. Baroni, Italo Calvino, Firenze, Le Monnier, 1988 C. Benussi, Introduzione a Calvino, Bari, Laterza, 1989 G. Bonura, Invito alla lettura di Italo Calvino, Milano, Mursia
Dopunska literatura
 1. ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE, 1987, Italo Calvino, Firenze, 26-28 febbraio 1987, Milano Garzanti Roberto Asor Rosa, Stile Calvino, Einaudi, Torino 2001. Marco Belpoliti, Storie del visibile: lettura di Italo Calvino, Luise, Rimini 1990 Marco Belpoliti, L'occhio di Calvino, Torino, Einaudi 1996 Francesca Bernardini Napolitano, I segni nuovi di Italo Calvino, Roma, Bulzoni 1977 Giorgio Bertone, (a cura di), Italo Calvino, la letteratura, la scienza, la città, Atti del convegno nazionale di studi di Sanremo, Genova, Marietti 1988 Giorgio Bertone, Italo Calvino: Il castello della scrittura, Einaudi, Torino 1994 Paola Briganti, La vocazione combinatoria di Calvino, in «Studi e problemi di critica testuale», n. 24, aprile 1982, pp. 199-225. Stefano Calabrese, L'idea di letteratura in Italia, Mondadori, Milano 1999 Contardo Calligaris, Italo Calvino, Milano, Mursia, 1985, 2. ed. (nuova ed. aggiornata a c. di G. P. Bernasconi) Bruno Ferraro. Il castello dell’If e la sua struttura in “Le città invisibili” di Italo Calvino in “Letteratura italiana contemporanea”, n.22, 1987, p.100-1. Mario Lavagetto, Dovuto a Calvino, Torino, Bollati Boringhieri, 2001 Mladen Machiedo, Romanzi o narratori u: Sotto varie angolazioni, Erasmus, Zagreb, 1987 Claudio Milanini, L'utopia discontinua. Saggio su Italo Calvino, Milano, Garzanti 1990 Silvio Perrella, Calvino, Bari, Laterza 1999 Tatjana Peruško, Nevidljivost: utopijski atlas književnosti (uz čitanje Calvinovih Nevidljivih gradova), „Književna smotra“ XXXI (1999), III (1), str. 191-197. Tatjana Peruško, Italo Calvino: književnost između utopije i heterotopije, u Roman u zrcalu, Naklada MD, Zagreb 2000. Carlo Ossola, L’invisibile e il suo ‘dove’:”geografia interiore” di Italo Calvino,in “Lettere italiane”, XXXIX, I, 1987 p. 242-248. Francesca Salvemini, Il realismo fantastico di Italo Calvino, Edizioni associate, Roma 2001 ili drugi kritički eseji i monografske publikacije iz knjižnice ili elektroničkih baza (primjerice JSTOR)

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij