Naziv
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142609
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Proširiti znanje i razumijevanje o određenom problemu u okviru ranokršćanske arheologije.
Sadržaj
 1. Seminarska radionica (povijesni okvir + osnove pretraživanja kataloga i baza podataka potrebne za samostalno pretraživanje literature)
 2. Seminarska radionica (uvod + osnovne napomene o načinu pisanja seminarskog rada)
 3. Seminarska radionica (literatura–definicija + osnovne napomene o načinu izlaganja i prezentiranja seminarskog rada)
 4. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + prezentacija (u programu PowerPoint); diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 5. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + prezentacija (u programu PowerPoint); diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 6. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + prezentacija (u programu PowerPoint); diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 7. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + prezentacija (u programu PowerPoint); diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 8. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + prezentacija (u programu PowerPoint); diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 9. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + prezentacija (u programu PowerPoint); diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 10. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + prezentacija (u programu PowerPoint); diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 11. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + prezentacija (u programu PowerPoint); diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 12. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + prezentacija (u programu PowerPoint); diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 13. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + prezentacija (u programu PowerPoint); diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 14. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + prezentacija (u programu PowerPoint); diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 15. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + prezentacija (u programu PowerPoint); diskusija polaznika seminara o seminarskom radu

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći samostalno riješiti određene probleme vezane uz ranokršćansku arheologiju.
 2. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi nakon izlaganja seminarskih radova ostalih studenata.
 3. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način pisanja znanstvenog rada.
 4. Studenti će moći steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka za pisanje znanstvenog rada.
 5. Studenti će moći napisati i objaviti znanstveno i stručno djelo.
 6. Studenti će moći argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja.
 7. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.
 8. Studenti će moći prikupiti i interpretirati arheološke podatke referirajući se na aktualne spoznaje i teorije.
Metode podučavanja
seminari i radionice; samostalni zadaci; mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Seminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom - „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1).

Preduvjeti za ocjenjivanje proseminara su:
a) 100% nazočnost na proseminaru
b) prezentacija rada u unaprijed dogovorenom terminu
c) predaja rada u unaprijed dogovorenom terminu

U izradi zaključne ocjene proseminara vrednuju se:
a) pisani rad (50% ukupne ocjene),
b) izlaganje vlastitog rada (25% ukupne ocjene)
c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova (25% ukupne ocjene)

Obavezna literatura
 1. Popis obavezne literature se mijenja jer on ovisni o zadanoj temi koja se analizira u tom semestru / The list of required literature is subjected to change depending on given topic being analyzed in that semester.
Dopunska literatura
 1. Popis dopunske literature se mijenja jer on ovisni o zadanoj temi koja se analizira u tom semestru / The list of supplementary literature is subjected to change depending on given topic being analyzed in that semester.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij