Naziv
Izvori za ranonovovjekovnu povijest I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
117685
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj predmeta jest kroz predavanja i reprezentativni izbor primjera iz hrvatske ranonovovjekovne prakse kod studenata utvrditi i operacionalizirati znanje latinskoga jezika te ih pripremiti za samostalni rad s latinskim izvorima.
Sadržaj
 1. Izabrani ranonovovjekovni izvor i izabrano poglavlje latinske morfologije
 2. Izabrani ranonovovjekovni izvor i izabrano poglavlje latinske morfologije
 3. Izabrani ranonovovjekovni izvor i izabrano poglavlje latinske morfologije
 4. Izabrani ranonovovjekovni izvor i izabrano poglavlje latinske morfologije
 5. Izabrani ranonovovjekovni izvor i izabrano poglavlje latinske morfologije
 6. Izabrani ranonovovjekovni izvor i izabrano poglavlje latinske morfologije
 7. Izabrani ranonovovjekovni izvor i izabrano poglavlje latinske morfologije
 8. Izabrani ranonovovjekovni izvor i izabrano poglavlje latinske sintakse
 9. Izabrani ranonovovjekovni izvor i izabrano poglavlje latinske sintakse
 10. Izabrani ranonovovjekovni izvor i izabrano poglavlje latinske sintakse
 11. Zaključak rada kolegija i priprema za pismeni ispit
 12. Uvod u rad kolegija
 13. Hrvatska latinska pisana baština – pregled
 14. Hrvatska latinistička leksikografija ranoga novog vijeka – upoznavanje i primjena
 15. Izabrani ranonovovjekovni izvor i izabrano poglavlje latinske morfologije

Ishodi učenja
 1. Utvrđene osnove latinske gramatike (radom na odabranim originalnim ranonovovjekovnim tekstovima)
 2. Poznavanje spektra latinskih izvora za hrvatsku povijest ranoga novog vijeka
 3. Poznavanje korpusa hrvatske latinističke leksikografije ranoga novog vijeka i njegovo samostalno korištenje
 4. Samostalno snalaženje u jednostavnijim originalnim ranonovovjekovnim tekstovima
 5. Samostalno prevođenje tih tekstova, prvo uz pomoć komentara uz prijevod, a onda bez njega
 6. U direktnom kontaktu s izvorima i njihovim stavljanjem u povijesni okvir produbljena su i zaokružena znanja o razdoblju ranog novog vijeka uopće
 7. Analiza izvora koja se iz prijevoda nameće uvod je u istraživački rad
Metode podučavanja
Rad na satu je intenzivan i individualno usmjeren.
Metode ocjenjivanja
Valorizira se redovito pohađanje nastave, priprema za sat u smislu obrade zadanog teksta i ponavljanja zadane gramatičke cjeline (30% ocjene), pismeni (30% ocjene) i usmeni ispit na kraju semestra (40% ocjene).

Obavezna literatura
 1. Latinitet u Europi / s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas. Zbornik radova. Matica hrvatska, Rijeka 2006 (odabrana poglavlja).
 2. GORTAN – GORSKI – PAUŠ Latinska gramatika, Školska knjiga - Zagreb
 3. BELLOSZTENECZ, Joannis, Gazophilacium seu Latino-Illyricorum onomatum aerarium, Typis J. B. Weitz, Zagrabiae 1740. (reprint: 1972. i 1998.)
 4. JAMBREŠIĆ, Andrija, Lexicon Latinum interpretatione Illyrica, Germanica et Hungarica, Typis Academicis Societatis jesu, Zagrabiae 1742. (reprint: 1992.)
 5. MAREVIĆ, Jozo, Lexicon Latino-Croaticum encyclopaedicum, vol I i II, Matica hrvatska, Zagreb 2000.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar